Kodmet&Stomasz CUP: Otwarcie PPJK, III Memoriał M.Majaka, I eliminacja ŻGP Warmii i Mazur

Kodmet&Stomasz CUP: Otwarcie PPJK, III Memoriał M.Majaka, I eliminacja ŻGP Warmii i Mazur

Mrągowo, Polska

Mrągowskie Towarzystwo Regatowe "CZOS"
Puchar Polski Jachtów Kabinowych
Kodmet
Stomasz- domy z bali

O regatach

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 

 1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 20.V – 21.V.2023 r. na jeziorze Czos.
 2. Biuro regat, port regat : Ekomarina Mrągowo, tel. 695071192, 601681334, 505359863
 3. Organizator: Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos”, 11-700 Mrągowo, ul. Jaszczurcza Góra 6
 4. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.
 5. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2021 – 2024, zawiadomieniem o regatach cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2023, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.
 6. Eliminacyjne regaty Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa zostaną rozegrane w klasach: kabinowe, otwarto pokładowe, Open.
 7. Jako eliminacja Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2022 regaty zostaną rozegrane w klasach: T1, T2, T3 (oraz przelicznikowa klasyfikacja łączona), T Sport oraz Open 6,3.
 8. Przewiduje się rozegranie 8 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 4 wyścigów, najgorszy wynik krótkodystansowy zostanie odrzucony.
 9. Limit minimalny jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za odbyte ustala się na cztery.
 10. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.
 11. Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną (druk zgłoszenia dostępny do pobrania na stronie regaty.mragowo.pl); w systemie upwind24.pl lub na konto do wpłat: 77 9350 0001 0261 2348 1002 0001; prosimy o potwierdzenie przelewu na e-mail: regaty.czos@gmail.com
 12. Wpisowe do regat wynosi: 60 zł od osoby (zapisy drogą elektroniczną) lub 70 zł od osoby (w biurze regat). Istnieje możliwość odpłatnego uczestniczenia w kolacji żeglarskiej (koszt to 40 zł).
 13. Biuro regat będzie czynne w dniach 19.V.2023r. w godzinach 17.00-19.00 oraz 20.V.2023 r. w godzinach 8:00 – 10:40.
 14. Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do regat i zostanie dokładnie omówiona na odprawie sterników.
 15. Organizator zapewnia nieodpłatnie:
 • slipowanie jachtów na terenie Ekomariny z użyciem ciągnika hydraulicznego (ul. Jaszczurcza Góra 6)
 • parking dla samochodów i przyczep
 • postój przy kei, sanitariaty
 1. Uczestnicy regat zobowiązani są do noszenia opasek identyfikacyjnych na czas zawodów.
 2. Nagrody:
 • Załogi klasyfikowane w klasach jachty kabinowe, otwarto pokładowe, OPEN, T1, T2, T3, T Sport oraz Open 6,3 na I miejscu otrzymają puchary i dyplomy. Pozostałe załogi otrzymają dyplomy.
 • Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane pośród uczestników regat.
 1. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
 2. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat. Wniosek (w formie pisemnej) o zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego Głównego.
 3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika, lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
 4. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
 5. Ubezpieczenie: wymagane bezwzględnie ubezpieczenie OC jachtów lub sterników zgłoszonych do regat na minimum 50.000 zł. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat.
 6. Kontrola sprzętu w zakresie zgodności jachtu z przepisami klasowymi może zostać dokonana w dowolnym czasie podczas regat. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli wielkości zadeklarowanej przez zawodnika wartości współczynnika V i oraz warunków zabudowy kabiny zgodnie z przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych oraz składania raportów na piśmie do Komisji Sędziowskiej jest Kontroler Sprzętu Paweł Pawlicki. W przypadku protestu technicznego wymagającego wezwania dźwigu (ważenie jachtu), opłata za dźwig jest po stronie protestującego. W przypadku, gdy protest zostanie rozpatrzony pozytywnie, wówczas opłatę za dźwig ponosi protestowany.
 7. Sternik jachtu musi posiadać licencję amatorską lub sportową wydawaną przez Polski Związek Żeglarski

Plan regat

Piątek 19 maja 2023

17.00 – 19.00 Zapisy do regat – biuro regat Ekomarina Mrągowo

 

Sobota 20 maja 2023

8.00 – 10.40 Zapisy do regat – biuro regat

11.00 Uroczyste otwarcie regat – port plaża miejska (przy Ekomarinie)

11.15 Odprawa sterników

12.10 Start do regat
18.30 Letnia Akademia Żeglarska:

19.30 Kolacja żeglarska, Restauracja Snack Bar(Promenada, naprzeciwko dużego amfiteatru), 11-700 Mrągowo

 

Niedziela 21 maja 2023

Start do regat według komunikatu sędziego – biuro regat

15.00 Oficjalne zakończenie regat – port przy plaży miejskiej (przy Ekomarinie)

 

Oferta noclegowa dla uczestników regat i osób towarzyszących w Hotelach i pensjonatach współpracujących z MTR Czos:

 

Pensjonat Wileński

Ul. Wileńska 8a

Tel. 883 629 061

Pensjonat Wileński dodatkowo zaprasza żeglarzy na śniadania w sobotę i niedzielę. Koszt uczestnictwa w śniadaniu to każdorazowo 30 zł.

 

Hotel Anek

Ul. Roosevelta 25

Tel. 89 742 71 20

 

Miejsce regat:

Terminy zgłoszeń:

T1
5 - 19 maja 2023
T1
T2
T3
T Sport
Open 6.3
60 PLN (od członka załogi) tradycyjny przelew bankowy
5 - 20 maja 2023
T1
T2
T3
T Sport
Open 6.3
70 PLN (od członka załogi) gotówka

Informacje:

Klasy:
T1
T2
T3
T Sport
Open 6.3
Termin:
20 - 21 maja 2023
Miejsce:
Mrągowo, Polska
Otwórz czat z pomocą techniczną