Żeglarski Uniwersytet Dzieci

Żeglarski Uniwersytet Dzieci

Giżycko, Polska

Ministerstwo Edukacji Narodowej
EKOMARINA Giżycko
Giżycka Grupa Regatowa
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Miasto Giżycko

O regatach

Drodzy Optimiści! Otwieramy dla Was Żeglarski Uniwersytet Dzieci!! 

Żeglarski Uniwersytet Dzieci to zadanie realizowane przez Giżycką Grupę Regatową polegające na organizacji cyklicznych warsztatów edukacyjnych połączonych z zajęciami na wodzie w innowacyjnej atrakcyjnej formie dostosowanej odpowiednio do wieku zawodników. Uczestnicy to uzdolnione dzieci z całego kraju w wieku od 10 do 15 lat uprawiające żeglarstwo regatowe w klasie Optimist.

Dzieci będą pracowały w dwóch, dobranych wiekowo zespołach – 12 zawodników (z pierwszej „100” rankingu) grupy A i 12 zawodników (z pierwszej „200” rankingu) grupy B. Podczas zajęć na lądzie grupy zostaną połączone. Zajęcia odbędą się w systemie weekendowym sobota-niedziela w nowo otwartej i doskonale wyposażonej bazie żeglarskiej mieszczącej się w porcie EKOMARINA nad jeziorem Niegocin i funkcjonującej w strukturach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku. Zajęcia teoretyczne zostaną przeprowadzone w formie warsztatów w szczególności przez specjalistów z dziedziny psychologii sportowej, fizjoterapii, dietetyki, meteorologii oraz przepisów regatowych.

Program będzie obejmował również zajęcia z języka angielskiego na poziomie niezbędnym do rywalizacji poza granicami kraju (m. in. w zakresie procedury protestowej podczas regat) oraz zajęcia techniczne z konserwacji jachtów i doskonalenia jakości ślizgu. Treningi na wodzie odbędą na jeziorze Niegocin z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - każdy z jachtów zostanie wyposażony w nadajnik GPS, a komunikacja między uczestnikami zajęć a trenerem odbywać się będzie za pomocą urządzeń typu BB TALKIN umożliwiających kontakt z zawodnikiem i przekazywanie zwrotnych informacji w rzeczywistym czasie. Tak zorganizowane treningi zostaną następnie wspólnie z uczestnikami analizowane pod kątem prędkości, kursów wiatrowych i warunków fizycznych dziecka.

Zajęcia na wodzie odbywać się będą przede wszystkim we wrześniu oraz październiku a wraz z nastaniem warunków zimowych ustąpią na rzecz warsztatów stacjonarnych. Planowane jest zorganizowanie ośmiu dwudniowych bloków szkoleniowych - łącznie będzie to 16 dni tj. 128 godzin - w tym 45 godzin wykładowych. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie opracowany po zamknięciu naboru do Uniwersytetu i uwzględni jesienne plany startowe uczestników.

Zakończenie zadania planowane jest na 16.12.2018r. 

Żeglarski Uniwersytet Dzieci otrzymał wsparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej :-)

Zapraszamy do Giżycka!

Miejsce regat:

Terminy zgłoszeń:

OPP A
9 - 10 września 2018
OPP A
OPP B
brak opłaty

Informacje:

Klasy:
OPP A
OPP B
Termin:
15 września - 17 grudnia 2018
Miejsce:
Giżycko, Polska
Otwórz czat z pomocą techniczną