XVIII MEMORIAŁ MARIANA JANKOWSKIEGO

29 - 30 maj 2021 Nad Jeziorem 103, 60-480 Poznań, Poland

Komunikat nr. 1

Data25.05.2021
Czas13:02
OdOrganizator
Wszystkie uwagi dotyczące zgłoszeń (zmiany, uzupełnienia, itp.) proszę przesyłać na adres e-mail: [email protected]

Komunikat nr. 2

Data25.05.2021
Czas13:15
OdOrganizator
Przypominamy o terminie zgłoszeń.

Zgłoszenia oraz płatności do regat na platformie upwind do dnia 27.05.2021.

Zgłoszenia nadesłane po upływie tego terminu podlegać będą opłacie wpisowego podwyższonej o 50% względem kwoty standardowej.
Nie ma możliwości zgłaszania się na miejscu

Komunikat nr. 3

Data25.05.2021
Czas20:01
Z powodu braku możliwości przeprowadzenia weryfikacji zgłoszeń w dniu regat prosimy o podawanie numeru ubezpieczenia podczas wypisywania zgłoszeń elektronicznych.
Osoby, które dokonały już zgłoszeń prosimy o ich uzupełnienie poprzez przesłanie numeru ubezpieczenia na adres e-mail: [email protected]

Komunikat nr. 4

Data27.05.2021
Czas22:02
Płatności realizowane przelewem tradycyjnym będą weryfikowane po upływie pierwszego terminu zgłoszeń.

Komunikat nr. 5

Data28.05.2021
Czas22:03
OdKomisja Regatowa
Ze względu na mniejszą ilość zgłoszonych zawodników klasy Optimist, grupa B, zmieniają się zapisy w Instrukcji Żeglugi na :
6.1 - brak wstążek dla grupy B
6.2 - brak list z podziałem na grupy
6.3 - brak podziału na grupy
8.1 - sygnałem ostrzeżenia dla grupy B – flaga koloru czerwonego.

Sędzia Główny
Ryszard Blaszka

Komunikat nr. 6

Data29.05.2021
Czas14:49
OdKomisja Regatowa
Czas protestowy w dniu dzisiejszym upływa o godzinie 15.35.

Komunikat nr. 7

Data30.05.2021
Czas13:23
Czas protestowy w dniu dzisiejszym upływa o godzinie 13.34