Regaty otwarcia sezonu

Regaty otwarcia sezonu

Wolsztyn, Polska

O regatach

Organizator regat.

Wolsztyński Klub Żeglarski

64 – 200 Wolsztyn

Niałek Wielki 60G

 

2. Termin, miejsce regat.

Termin regat: 23.04.2022 – 24.04.2022 r.

Miejsce rozgrywania regat:

 

Jezioro Berzyńskie, przystań żeglarska WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60 G

 

3. Zasady rozgrywania regat:

Regaty zostaną przeprowadzone w klasie:

 

• FD

 

Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 3 wyścigów, planuje się rozegranie 9 wyścigów. W przypadku rozegrania powyżej 3 wyścigów planuje się odrzucenie najgorszego wyniku.

 

Wpisowe do regat:

• FD 200,- PLN

 

Płatność powyższego wpisowego będzie możliwa gotówką na miejscu podczas rejestracji zgłoszeń.

 

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:

- Przepisami Regatowymi Żeglarstwa World Sailing,

- Przepisami Klasowymi

- Instrukcją Żeglugi (udostępnioną w dniu rozpoczęcia regat)

- Niniejszym zawiadomieniem o regatach

 

W regatach mogą brać udział zawodnicy posiadający dokumenty wymagane przez przepisy §5 „Dokumenty wymagane od uczestników regat” określone w Zasadach Organizacji żeglarskich Imprez Sportowych i Sportowo-rekreacyjnych PZŻ:

 

- licencję zawodnika

- ubezpieczenie OC

- aktualne zaświadczenie lekarskie

- certyfikat jachtu,

- zgoda PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy)

- dowód wpłaty wpisowego do regat

Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w pomieszczeniu KS na terenie organizatora w pierwszym dniu regat od godz. 9:00 do 10:00. Start do pierwszego wyścigu w dniu 23.04.2022 r. planowany jest na godz. 11.00.

 

Wszyscy zawodnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht.

 

Kluby zgłaszające do regat 5 jachtów lub więcej zobowiązane są do zabezpieczenia trasy regat jedną motorówką asekuracyjno-ratowniczą. Wszystkie łodzie pomocnicze i łodzie trenerów uczestniczących w regatach należy akredytować w na załączonych wnioskach u organizatora regat.

 

Jacht którego załoga wyrzuci śmieci do wody, może być ukarany decyzją komisji regatowej lub zespołu protestowego po rozpatrzeniu protestów.

 

4. Nagrody.

- miejsce 1-3 klasyfikacji open

5. Prawa do wizerunku

 

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat

 

6. Pozostałe informacje

Zakwaterowanie – informacje dostępne na stronie internetowej wolsztyn.pl (dział turystyka)

 

O.W. „U Karola” (068) 346 81 19

 

Hotel OSiR – (068) 384 33 20

 

Hotel „Kaukaska” (068) 347 12 83

 

Motel „Montana” (068) 347 15 02

Miejsce regat:

Informacje:

Klasy:
Flying Dutchman
Termin:
23 - 24 kwietnia 2022
Miejsce:
Wolsztyn, Polska
Otwórz czat z pomocą techniczną