Regaty o Puchar Yacht Club Zefir Drakkar Poraj

27 - 28 cze 2020

Jastrząb, Polska

O regatach

Zarząd Stowarzyszenia Zefir Drakkar dostąpił zaszczytu poraz dziewiąty,  zaprosić Polskich młodych żeglarzy na regaty o puchar  naszego Klubu . Zawody odbędą się w dniu 27-28 czerwca 2020 w Poraju. Bliższe informacje zostaną podane po zatwierdzeniu planu regat.

 

ZAWIADOMIENIE DO REGAT

 

VI OGÓLNOPOLSKIE REGATY ŻEGLARSKIE SYC ZEFIR-DRAKKAR

W KLASACH OPTIMIST (A i B), LASER 4,7, LASER RADIAL

PORAJ, 27-28 CZERWCA 2020

1. Termin i miejsce regat

1.1 Regaty rozegrane zostaną w dniach 27-28 czerwca 2020 r.

1.2 Regaty rozegrane zostaną na Jeziorze Porajskim, przystań Stowarzyszenia Yacht Club Zefir Drakkar, ul. Wojska Polskiego 71, 42-360 Poraj, Jastrząb.

 

2. Organizator

Organizatorem regat jest: Stowarzyszenie Yacht Club Zefir Drakkar, ul. Wojska Polskiego 71, 42-360 Poraj, Jastrząb.

 

3. Biuro Regat

Biuro Regat będzie się mieścić w budynku Klubowym Stowarzyszenia Yacht Club Zefir Drakkar, ul Wojska Polskiego 71, 42-360 Poraj, Jastrząb.

 

4. Przepisy

4.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „Przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing edycji 2017-2020 oraz regulaminami PSKO i PSKL.

4.2 Dodatek P – specjalne procedury za naruszenie przepisu 42 ma zastosowanie.

4.3 Regulamin PZŻ „Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych” ma zastosowanie.

 

5. Zgłoszenie do regat:

5.1 Regaty są otwarte dla jachtów klas Optimist A i B, Laser 4.7 oraz Laser Radial.

5.2 Wstępnych zgłoszeń do regat można dokonywać e-mailem na adres: [email protected]

5.3 Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w biurze regat w dniu 26.06.2020 r. w godz. 17.00-20.00 i w dniu 27.06.2020 r. w godz. 8.00-9.00.

 

6. Wymagania dla zawodników

Zawodnicy przyjęci będą do regat po przedłożeniu: - dowodu wpłaty wpisowego do regat, - licencji zawodnika, - ubezpieczenia OC, - badania lekarza sportowego, - certyfikatu jachtu, - licencji PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).

 

7. Opłaty

Opłata wpisowa do regat wynosi 60 zł.

Nr konta do opłacenia wpisowego: 36 1050 1168 10000023 4288 0560

 

8. Program regat

8.1 Program regat będzie następujący: 26.06.2020 (piątek) - godz. 17.00-20.00 - przyjmowanie zgłoszeń 27.06.2020(sobota) - godz. 8.00-9.00 - przyjmowanie zgłoszeń - godz. 11.00 - start do pierwszego wyścigu dnia 28.06.2018 (niedziela) - godz. 11.00 - start do pierwszego wyścigu dnia - godz. 16.00 - zakończenie regat.

8.2 Planuje się rozegranie 7 wyścigów

8.3 W dniu 28.06.2020 żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany po godz. 14.00.

 

9. Instrukcja żeglugi

Będzie dostępna w dniu 26.06.2020 r. oraz 27.06.2020 r. w biurze organizatora regat podczas przyjmowania zgłoszeń ostatecznych.

 

10. Trasy

Wyścigi rozgrywane będą na trasie trapezowej. Trasa regat przedstawiona będzie w Instrukcji Żeglugi.

 

11. Punktacja

11.1 Regaty będą uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu.

11.2 a) Gdy rozegranych zostanie mniej niż 4 wyścigi, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów. b) Gdy rozegranych zostanie od 4 do 7 wyścigów, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem jego najgorszego wyniku.

 

12. Łodzie trenerów i obserwatorów

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

 

13. Prawa do wizerunku

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na:

a) bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

b) przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu do regat dla celów przeprowadzenia zawodów, przez administratora danych osobowych – Stowarzyszenie Yacht Club Zefir Drakkar, ul. Wojska Polskiego 71, 42-360 Poraj, Jastrząb. Niniejszym każdy zawodnik zostaje poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w regatach, oraz że przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych i ich poprawiania.

c) umieszczenie danych osobowych w publicznie dostępnych wykazach i informacjach: listach startowych, wynikach regat, zestawieniach protestów i innych dokumentach, których publikacja jest konieczna do przeprowadzenia regat zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgoda dotyczy następujących danych: imienia/imion i nazwiska, nr licencji zawodnika, przynależności klubowej, daty urodzenia, adresu e-mail.

Ustalenia zawarte w tym punkcie dotyczą również osób wspierających zawodnika.

 

14. Nagrody

Regulamin nagród zostanie ogłoszony w dniu 27.06.2020 r., przed startem do pierwszego wyścigu regat.

 

15. Zastrzeżenie odpowiedzialności

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własną ryzyko. Patrz PRŻ 4, Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, zranienia osób lub śmierć, wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas ich trwania lub po regatach.

 

16. Ubezpieczenie

Każdy uczestniczący jacht musi posiadać na czas regat ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę gwarancyjną minimum 1 500 000 EUR lub wartość jej równoważną.

 

 

Jan Góźdź

Komandor

Stowarzyszenia Yacht Club ZEFIR DRAKKAR

 

 

Miejsce regat:
Terminy zgłoszeń:

24 - 27 cze 2020

Laser 4.7
Laser Radial
Optimist

60 PLN - tradycyjny przelew bankowy, płatność na miejscu

Informacje:
 • Klasy:

  Laser 4.7
  Laser Radial
  Optimist

 • Termin:

  27 - 28 cze 2020

 • Miejsce:

  Jastrząb, Polska

Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.