Regaty o „Puchar Trzech Jezior” Puchar Polski w klasie OK Dinghy

Regaty o „Puchar Trzech Jezior” Puchar Polski w klasie OK Dinghy

Chodzież, Polska

O regatach

Regaty o „Puchar Trzech Jezior”

W klasie Ok Dinghy i Finn

Puchar Polski w klasie OK Dinghy

 

 1. Termin i miejsce regat

Regaty odbędą się w dniach 16-17 lipca 2022 r. na Jeziorze Miejskim w Chodzieży.

Bazą regat będzie przystań Klubu Żeglarskiego „OPTY”.

 

 1. Organizatorzy

Klub Żeglarski „OPTY” Chodzież

 

 1. Wsparcie organizatora

Gmina Miejska Chodzież i Burmistrz Miasta Chodzieży, realizacja zadania publicznego.

 

 

 1. Zgłoszenia do regat

Przyjmowane będą w Biurze Regat na przystani KŻ „OPTY” od godziny od 08:30 do 09:45, zgłoszenie można wysłać w aplikacji Upwind24  do dnia 14.07 godz. 24:00.

 

 1.  Wpisowe do regat

Wpisowe do regat 100 zł za jacht.

 

 1. Przepisy

Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PRŻ 2021-2024, niniejszym zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi.

 

 

 1. Procedury zgłoszeniowe

Warunkiem dopuszczenia zawodników do regat jest przedłożenie Komisji Sędziowskiej następujących dokumentów:

 • Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego
 • czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy
 •  

 

 1.  Odpowiedzialność za szkody

 Każdy uczestnik regat startuje na własne ryzyko i jest całkowicie odpowiedzialny za szkody, które

 wyrządzi. Uczestnicy powinni posiadać ubezpieczenie OC, NW w zakresie obejmującym regaty (uprawianie sportu) Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstałych szkód.

 

 1.  Instrukcja żeglugi

Zawodnicy otrzymają instrukcję żeglugi po dopełnieniu formalności zgłoszeniowych.

 

 1.  Program regat  

Dzień I 16.07:

godz.  08:00 – 09:45     - przyjmowanie zgłoszeń

godz. 10.15                   - otwarcie regat

godz. 11.30                   - start do pierwszego wyścigu dnia

 1. godz. 15:30-16:00 - zakończenie I dnia regat,

   - poczęstunek na przystani OPTY.

 

Od 19:00 ognisko na przystani OPTY

 

 

Dzień II 17.07:

 

                                                                             

godz. 10.30                 - start do pierwszego wyścigu dnia

godz. 14.00                 - uroczyste zakończenie regat

 

 

Przewiduje się rozegranie siedmiu wyścigów. Regaty będą uznane za ważne  po rozegraniu jednego wyścigu.

 

 1.  Nagrody

Za zajęcie od I do III miejsca, wręczone zostaną nagrody rzeczowe.

 

 1. Prawa do wizerunku
  • Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na:
  • - bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i
  • innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
  • - przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu do regat dla celów przeprowadzenia
  • zawodów.
  • - umieszczenie danych w publicznie dostępnym wykazie: wyniki regat, listy startowe. Zgoda dotyczy
  • następujących danych: - imienia i nazwiska, daty urodzenia, przynależności klubowej.
  •  

 

 1. Inne informacje

     -  dla  każdego  uczestnika  zapewniamy ciepły posiłek. 

                                                                                 

                                                                                                     Zapraszamy  do  Chodzieży

 

 

  

 

                                          

Miejsce regat:

Terminy zgłoszeń:

OK-Dinghy
10 - 14 lipca 2022
OK-Dinghy
100 PLNgotówka

Informacje:

Klasy:
OK-Dinghy
Termin:
16 - 17 lipca 2022
Miejsce:
Chodzież, Polska
Otwórz czat z pomocą techniczną