Puchar UKŻ Ostróda

Puchar UKŻ Ostróda

Kemping KS Sokół Ostróda, Polska

Jutrzenka Dobre Miasto

O regatach

                                                  Zawiadomienie o Regatach

 Puchar UKŻ Ostróda w kasie Cadet

Organizator: Stowarzyszenie Uczniowski Klub Żeglarski w Ostródzie

Miejsce regat

Ostróda, 28-30.08.2020r.

Port Jachtowy Sokół Ostróda

Przepisy

Zgodnie z PRŻ 2017 - 2020, przepisami klasowymi.

Uczestnictwo

  1. Klasy uczestniczące w regatach: Cadet.
  2. W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia potwierdzone dokumentami określonymi w § 5 Zasad organizacji żeglarskich imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych.

Zgłoszenie i termin pierwszego wyścigu

2.1 Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w Biurze regat na terenie portu jachtowego.

w dniu 27.08.2020 r. od godz. 18.00 do 20.00

Zgłoszenia online.

Podczas procedury zgłoszeniowej w biurze regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów: - aktualne badania lekarskie

- aktualna licencja sportowa zawodnika PZŻ;

- ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;

- certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem

klasowym zgodnym z numerem na żaglu

-ważny test Pływalności jachtu

- licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeżeli dotyczy).

2.2 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu regat podany zostanie nie wcześniej niż o godzinie 11.25.

Kategoria zawodów

Regaty, których dotyczy zawiadomienie, będą zawodami kategorii B.

System rozgrywania regat

Wyścigi floty

System punktacji – ocena wyników

Stosowany będzie system małych punktów określony w Przepisach Regatowych Żeglarstwa.

Planowane jest rozegranie 8 wyścigów w klasie Cadet.

Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigów.

Najgorszy rezultat będzie odrzucany przy rozegraniu 4 wyścigów

Instrukcja żeglugi

Instrukcję żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń imiennych.

Wpisowe do regat

Klasa Cadet – 100 złotych do dnia 26.08.2020r po tym terminie wpisowe podwyższone o 50%

Płatne przelewem na konto bankowe  

UKŻ Ostróda 22 1600 1462 1814 2007 9000 0001

 

Program regat

Czwartek 27.08.20r.                                   zgłoszenia     godz. 18.00 – 20.00

Piątek      28.08.20r.                                    start do I wyścigu        godz.  11.30

Sobota Niedziela 29 – 30.08.2020r.           start do I wyścigu dnia    godz.  11.00

Niedziela  30.08.20r.                                  zakończenie regat           godz.  15.00

Nagrody:

Puchary i dyplomy za miejsca 1- 3

Kategorie:

Ogólna

Dziewcząt

Do lat 14

 

 

Serdecznie zapraszamy

 

Organizator

 

Miejsce regat:

Terminy zgłoszeń:

Cadet
13 - 27 sierpnia 2020
Cadet
100 PLNtradycyjny przelew bankowy

Informacje:

Klasy:
Cadet
Termin:
28 - 30 sierpnia 2020
Miejsce:
Kemping KS Sokół Ostróda, Polska
Otwórz czat z pomocą techniczną