PUCHAR OPTI

PUCHAR OPTI

Gdynia, Polska

OPTI CWM GDYNIA
OPEN SKIFF
GDYNIA SPORT

O regatach

„PUCHAR OPTI” gr A,B, Open Skiff OPTIMIST B WSP. 1,0

 

Regaty dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Gdyni 

 

Termin i miejsce regat:

Regaty rozegrane zostaną na redzie portu jachtowego GDYNIA, 

12-13.09.2020

 

Organizator regat:

Uczniowski Klub Żeglarski Opti CWM w Gdyni Al. Jana Pawła II 5

prezes Arkadiusz Komorowski.

502 267 029. opti@artnet.com.pl

 

Termin składania zgłoszeń: 

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 09.09.2020 do godz. 24.00. wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist (https://portal.psko.pl/regaty ). Klasa Open skiff zgłasza się do regat za pośrednictwem strony https://www.upwind24.pl/

Zgłoszenia drogą internetową są̨ zgłoszeniami finalnymi.
Nie ma możliwości zgłaszania si
ę̨ i opłacenia wpisowego w biurze regat. Zgłaszając się̨ w systemie zawodnik/trener deklaruje prawdziwość wpisanych danych. 

 

Opłaty wpisowego należy dokonać w w/w terminie przelewem bankowym na rachunek Klubu

UKŻ Opti CWM: 08 1090 1102 0000 0001 3409 9646

Opłata wpisowego:  GR A, B, Open Skiff – 100 zł

 

Serdecznie zapraszamy

 

Miejsce regat:

Terminy zgłoszeń:

Open Skiff
25 sierpnia - 10 września 2020
Open Skiff
100 PLNtradycyjny przelew bankowy

Informacje:

Klasy:
Open Skiff
Termin:
12 - 13 września 2020
Miejsce:
Gdynia, Polska
Otwórz czat z pomocą techniczną