Pierwsze Mistrzostwa Kaszub w Narodowej Klasie OMEGA

8 - 9 sie 2020 Wdzydze Kiszewskie, Polska

O regatach

Przepisy zgodne z PP w klasie Omega.

Przy zgłoszeniu do klasy Sport napiszcie taką informację przy zgłoszeniu.

W przypadku zgłoszenia mniej niż 5 załóg do sportu ścigamy się w standardzie zgodnie z przepisami PP (bez trapezów).

Rzecz jasna obowiązek doważenia.

Każdy uczestnik przy zgłoszeniu będzie zobowiązany uiścić wpisowe w wysokości 30 zł od osoby, optimist grupa „0” – 10 zł, na konto konto bankowe UKS Wodniacy Garczyn: 67  2030  0045  1110  0000  0231  1670. Za brak zgłoszenia zdalnego lub opłaty przelewem pobieramy dodatkową opłatę 10,- zł od zawodnika.

W tytule przelewu piszcie numer rejestracyjny np. "POL-220".

Miejsce regat: