Komunikat 1

Zmiana Instrukcji Żeglugi

Sędzia Główny
Dariusz Juszczak