Otwarte Mistrzostwa Miasta Poznania

6 - 7 cze 2020

Kiekrz, Poznań, Polska

O regatach

Zawiadomienie o regatach


Nazwa regat: Otwarte Mistrzostwa Miasta Poznania

W klasach: Słonka, Optimist, Europa, Laser, Laser 4,7, Laser Radial, Finn, Sigma Active, Nautica 450, 29er.

Termin: 06 – 07 czerwca 2020r

Miejsce regat: Poznań - Kiekrz - jezioro kierskie

Organizator: Klub Żeglarski „Mewa” Poznań; 60-480 Poznań – Kiekrz ul. Wilków Morskich 15

Przepisy:
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
- „przepisami” określonymi w "Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF edycja 2017-2021";
- przepisami PZŻ
- przepisami klasowymi;
- instrukcją żeglugi;
- niniejszym zawiadomieniem o regatach.

Zgłoszenia;
W regatach uczestniczą zawodnicy zgłoszeni przez kluby żeglarskie, będące członkami PZŻ.
Zawodnicy zgłaszani do regat muszą posiadać:
- licencje zawodnika PZŻ (dot. zawodników zobowiązanych przepisami);
- ubezpieczenie OC;
- aktualną kartę zdrowia (dot. zawodników zobowiązanych przepisami);
- certyfikat jachtu;
- zgoda PZŻ na reklamowanie indywidualne.
Zgłoszenia będą przyjmowane w biurze regat na przystani organizatora w dniu 06.06.2020r.
w godzinach od 09:00 do 10.00
Wymagane zgłoszenia dla klas LASER 4,7 i LASER STANDARD poprzez stronę UPWIND 24 https://www.upwind24.pl
Program regat:
06.06.2020r. (sobota)
godz. 11:00 start do pierwszego wyścigu dnia, następne wg komunikatów KS
07.06.2020r. (niedziela)
godz. 11:00 start do pierwszego wyścigu dnia, następne (nie później niż o 13:00) wg komunikatów KS
Ze względu na panujący stan epidemii nie przewidziano organizacji oficjalnej ceremonii rozpoczęcia i zakończenia
regat. Nagrody oraz dyplomy zostaną dostarczone do poszczególnych klubów.
Wpisowe do regat:
Optymist - 20 zł, Klasy jednoosobowe - 30 zł, Klasy dwuosobowe – 40 zł, Klasa trzyosobowe – 50 zł

Reklamowanie:
Obowiązują wymagania Zarządzenia 20 Kodeks reklamowania.
Instrukcja żeglugi:
Instrukcja żeglugi zostanie ogłoszona w dniu przyjmowania zgłoszeń do regat.

Punktacja:
W regatach stosowany będzie system małych punktów.
Planowane jest rozegranie 5 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegranych 1 wyścigu. Rezultat
najgorszego wyścigu będzie odrzucany przy rozegraniu minimum 3 wyścigów.
Regaty zostaną uznane za ważne przy zgłoszeniu minimum 3 jachtów z danej klasy.
Rozpatrywanie protestów
Ze względu na stan epidemii zawodnicy są zobowiązani do dostosowania się do zaleceń zespołu protestowego.
Obowiązuje nakaz zakrywania twarzy oraz dezynfekcji rąk podczas przebywania w pomieszczeniu zamkniętym.

Nagrody:
Trzy najlepsze załogi w każdej klasie otrzymają medale, dyplomy oraz drobne upominki (dostarczone do klubów).
Odpowiedzialność :
Zawodnicy biorą udział w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne przez siebie nie zawinione.
Zabezpieczenie trasy
Wszystkie łodzie asekuracyjne muszą posiadać akredytację otrzymaną przez organizatora.
Prawo do wizerunku.
Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie swego wizerunku przez organizatorów
i sponsorów w formie fotografii, filmów i innych materiałów tworzonych w
trakcie trwania regat i ich reprodukcji we wszystkich materiałach dotyczących regat.

Osoby kontaktowe.
(Wojciech Mazur – Komandor Klubu, [email protected]
Michał Jaruga – Komandor ds. organizacyjnych, +48602413540, e-mail: [email protected]

Informacja. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani KŻ Mewa są zobowiązane do stosowania się do
zaleceń wynikających z obowiązujących przepisów epidemicznych RP.

Miejsce regat:
Terminy zgłoszeń:

2 - 5 cze 2020

Laser 4.7
Laser Radial
Laser Standard

30 PLN - płatność na miejscu

Informacje:
 • Klasy:

  Laser 4.7
  Laser Radial
  Laser Standard

 • Termin:

  6 - 7 cze 2020

 • Miejsce:

  Kiekrz, Poznań, Polska

Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2024 Upwind24. All rights reserved.