Komunikat 1

Następuje zmiana pkt.7.1 instrukcji żeglugi dla trasy gamma linia mety jest usytuowana w sposób pokazany na rysunku dla trasy beta

Sędzia Główny
Roman Kaczorowski