Mistrzostwa Warszawy Nautica 450

Mistrzostwa Warszawy Nautica 450

Zegrze Południowe, Polska

O regatach

Regaty inaugurujące sezon regatowy klasy Nautica 450 na akwenie Jeziora Zegrzyńskiego

 

  1. TERMIN I LOKALIZACJA

Regaty zostaną rozegrane na akwenie Jeziora Zegrzyńskiego w dniach 6-7 maja 2023.
Portem Regat będzie Baza Sailing Legia, ul. Warszawska 31A, 05-130 Zegrze Południowe.

  1. ORGANIZATOR

Organizatorem Regat jest Stowarzyszenie Klasy Nautica 450.
Kontakt do organizatora:
tel: +48 505 669 837

  1. PRZEPISY

Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Przepisami określonymi definicją w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing (PRŻ), Regulaminem regatowym klasy Nautica 450, Przepisami klasowymi Nautica 450 oraz Instrukcją Żeglugi, która będzie dostępna w dniu 6 maja 2023 w biurze regat.

  1. KLASY BIORĄCE UDZIAŁ W REGATACH

Regaty zostaną rozegrane w klasie Nautica 450,
Każdy jacht winien mieć widoczne oznaczenie na żaglu.

  1. ZGŁOSZENIA I WPISOWE DO REGAT

Zgłoszenia do Regat przyjmowane będą za pośrednictwem platformy Upwind24 do dnia 4 maja 2023. Po tym terminie, zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio u organizatora.

Wpisowe do Regat ustala się w wysokości:
- 300 PLN, przy zgłoszeniach do 30 kwietnia 2023.
- 350 PLN, przy zgłoszeniach po 30 kwietnia 2023.

Dla załóg, które nie mają w swoim składzie członka Stowarzyszenia Klasy Nautica 450, wpisowe jest podwyższone o dodatkowe 100 PLN.
Do dnia 4 maja 2023 wpłaty można dokonać na rachunek: 50 1020 5558 1111 1619 4890 0093.
Po tym terminie płatność gotówką u organizatora.
Sternik jachtu winien posiadać obowiązkowo ubezpieczenie OC na sumę nie mniejszą niż 200 000 PLN.

  1. PLAN CZASOWY REGAT

6 maja 2023

- Do 09:00                           Przyjmowanie zgłoszeń
- 09:30                                  Otwarcie Regat, odprawa sterników
- 11:00                                  Start do pierwszego wyścigu
- 15:30                                  Możliwy start do ostatniego wyścigu w dniu 6 maja 2023

7 maja 2023

- 10:30                                  Start do pierwszego wyścigu w dniu 7 maja 2023
- 14:00                                  Możliwy start do ostatniego wyścigu w dniu 7 maja 2023
- 16:00                                  Planowane zakończenie Regat

  1. ILOŚĆ WYŚCIGÓW, PUNKTACJA

Przewiduje się rozegranie 7 (siedmiu) wyścigów. W przypadku rozegrania 4 (czterech) lub więcej wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony.
Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu przynajmniej 1 (jednego) wyścigu.

Miejsce regat:

Terminy zgłoszeń:

Nautica 450
14 - 30 kwietnia 2023
Nautica 450
300 PLNtradycyjny przelew bankowy
1 - 4 maja 2023
Nautica 450
350 PLNtradycyjny przelew bankowy
4 - 6 maja 2023
Nautica 450
350 PLNgotówka

Informacje:

Klasy:
Nautica 450
Termin:
6 - 7 maja 2023
Miejsce:
Zegrze Południowe, Polska
Otwórz czat z pomocą techniczną