Mistrzostwa Pomorza w klasie O'pen Skiff 2021

Mistrzostwa Pomorza w klasie O'pen Skiff 2021

Gdynia, Polska

MKŻ ARKA GDYNIA
OPEN SKIFF
PoZŻ
POMORSKA FEDERACJA SPORTU

O regatach

Mistrzostwa Pomorza

W klasie O’pen Skiff U15, U13

Gdynia, 21-22.08.2021

 

Podstawowe informacje

 

Organizatorem regat Mistrzostwa Pomorza jest Miejski Klub Żeglarski „ARKA” przy współpracy z Pomorską Federacją Sportu, Pomorskim Związkiem Żeglarskim oraz Polskim Stowarzyszeniem Klasy O’pen Skiff. Regaty odbędą się na wodach Zatoki Gdańskiej.

 

Kontakt:

MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI "ARKA"

Al. Jana Pawła II 13 D

81-345 Gdynia

Andrzej Lutomski - Komandor Klubu

tel. 605-659-348,

e-mail: andrzej@mkzarka.pl

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA

2.1. Mistrzostwa Pomorza rozgrywane są dla zawodników województwa pomorskiego.

2.2. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie

https://www.upwind24.pl

2.3. Kodeks Uprawnień World Sailing obowiązuje wszystkich zawodników.

2.4. Zgłoszeń finalnych i opłaty wpisowego należy dokonać w biurze regat mieszczącym się

w budynku MKŻ ARKA, Al. Jana Pawła II 13D, Gdynia, w terminie określonym w pkt. 3.1.

2.5. Zawodnicy muszą posiadać następujące dokumenty, które podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat MOGĄ BYĆ wymagane:

● dowód wpłaty wpisowego do regat,

● ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną minimum 1.500.000 EUR,

● zgoda rodzica/opiekuna prawnego lub trenera na start w zawodach (dotyczy zawodników niepełnoletnich),

● aktualne badanie lekarskie

● licencja sportowa zawodnika PZŻ,

● licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy),

● w klasie OSF (O’pen Skiff) zawodnicy muszą być członkami Polskiego Stowarzyszenia Klasy O’pen Skiff i mieć opłacone składki członkowskie na rok 2021.

 

 

Miejsce regat:

Terminy zgłoszeń:

Open Skiff
6 - 20 sierpnia 2021
Open Skiff
100 PLNgotówka
21 - 22 sierpnia 2021
Open Skiff
150 PLNgotówka

Informacje:

Klasy:
Open Skiff
Termin:
21 - 22 sierpnia 2021
Miejsce:
Gdynia, Polska
Otwórz czat z pomocą techniczną