Mistrzostwa Polski Klasy Delphia 24OD SIWIK-NIKHEN CUP 2020

Mistrzostwa Polski Klasy Delphia 24OD SIWIK-NIKHEN CUP 2020

Mrągowo, Polska

Logo SR D24 OD

O regatach

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Mistrzostwa Polski Klasy Delphia 24OD
SIWIK-NIKHEN CUP 2020 MRĄGOWO 17-20.09.2020
Organizatorem regat jest ADF Logistic Aleksander Fereniec przy współpracy Stowarzyszenie Regatowe Delphia 24.
1.PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w:
1.1 Przepisach regatowych żeglarstwa 2017-2020.
1.2 Przepisach klasowych klasy Delphia 24OD Stowarzyszenia Regatowego Delphia.
1.3 Zasadach organizacji regat żeglarskich - klasy amatorskie Polskiego Związku Żeglarskiego.
1.4 Międzynarodowych Przepisach o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu.
2.REKLAMOWANIE
2.1 Jacht i jego załoga muszą spełniać wymagania regulacji 20 World Sailing – Kodeks reklamowania.
2.2 Reklamy noszone na kadłubach i żaglach nie będą ograniczone po przedstawieniu w czasie
zgłoszeń do regat wykupionej na nie licencji w PZŻ.
3.WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
3.1 Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów klasy Delphia 24OD.
3.2 Uprawnione jachty mogą się zgłosić poprzez załączony formularz i przesłanie go, wraz z
wymaganą opłatą na adres e-mail: bartek@delphia24.pl
3.3 Zgłoszenia ostateczne jachtów przyjmowane będą w Biurze Regat, na terenie Portu Jachtowego
Baza Mrągowo i dopuszczone do regat będą załogi, których zawodnicy przedstawią podczas
procedury zgłoszeniowej następujące dokumenty: > Badania lekarskie lub oświadczenie zawodnika o stanie zdrowia umożliwiającym udział w
regatach,
> Amatorska licencja zawodnika PZŻ, minimum sternik,
> Ważną na czas regat polisę ubezpieczenia OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia
wynikłe podczas wyścigów,
> Dowód wpłaty wpisowego,
> Świadectwo kwalifikacyjne jachtu.
4.WPISOWE
4.1 Wpisowe do regat wynosi: 350 zł
5. PROGRAM REGAT
17.09.2020
Czwartek
10:00 – 18:00
Rejestracja i pomiary jachtów
16:00 – 19:00
Przyjmowanie zgłoszeń
18.09.2020
Piątek
08:30 – 09:00
Przyjmowanie zgłoszeń
09:30
Otwarcie regat i odprawa sterników
10:55
Sygnał Ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia i następnych
19.09.2020
Sobota
10:55
Sygnał Ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia i następnych
20.09.2020
Niedziela
09:55
Sygnał Ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia i następnych
16:00
Uroczyste zakończenie regat.
5.2 Ostatniego dnia, na który zaplanowano wyścigi, żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany
później niż o godzinie 12:00
6. POMIARY
6.1 Każdy jacht musi przedstawić w czasie pomiarów ważne świadectwo kwalifikacyjne jachtu i uzyskać
akceptację mierniczego na zgłoszeniu, które jest warunkiem dopuszczenia do regat.
6.2 Jacht musi spełniać wymogi PRŻ 78.1 od godziny 09:30, pierwszego dnia regat do ostatniego
wyścigu.
7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat w czasie procedury zgłoszeniowej. 8. MIEJSCE ROZGRYWANIA REGAT
8.1 Portem postojowym w czasie regat będzie Marina Baza Mrągowo.
8.2 Akwenem rozgrywania wyścigów będzie Jezioro Czos.
9. TRASY Regaty zostaną rozegrane na trasie opisanej w instrukcji żeglugi.
10. SYSTEM KAR
10.1 Ma zastosowanie przepis PRŻ 44.1 – Przyjmowanie kar.
10.2 Dodatek „P” PRŻ nie będzie miał zastosowania.
10.3 Decyzje Zespołu Protestowego w tych regatach będą ostateczne zgodnie z zarządzeniem
Zarządu SRD 24 OD.
11. PUNKTACJA 11.1 Stosowany będzie System Małych Punktów wg Dodatku „A” PRŻ. 11.2 Planowane jest rozegranie 10 wyścigów.
11.3 Trzy wyścigi muszą być rozegrane, aby regaty o Mistrzostwo Polski Klasy Delphia 24 OD zostały
uznane za ważne. Jeden wyścig musi być rozegrany, aby regaty o
Puchar SIWIK-NIKHE Cup zostały uznane za ważne.
11.4 W przypadku rozegrania 4 wyścigów i więcej, 1 najgorszy wyścig zostanie odrzucony.
W przypadku rozegrania 8 wyścigów i więcej, 2 najgorsze wyścigi zostaną odrzucone. 11.5 Nie klasyfikuje się jachtów, które nie ukończyły żadnego wyścigu lub zostały w nim
zdyskwalifikowane.
12. MIEJSCE POSTOJOWE
Jachty muszą być zacumowane w przyznanych im miejscach postojowych w porcyie
Mairna Baza Mrągowo
13. NAGRODY
Przyznane zostaną nagrody zgodnie z regulaminem organizatora przedstawionym pierwszego
dnia wyścigów na tablicy ogłoszeń.
14. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz PRŻ4,
Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności
za uszkodzenia sprzętu lub za zranienia osób lub śmierć, wynikłe w związku z regatami,
przed ich rozpoczęciem, podczas ich trwania lub po regatach. Żadna z czynności wykonana
lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht
wynikającą z udziału w regatach. 15. PRAWO DO WIZERUNKU Zgłaszając się do regat zawodnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku
przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz
we wszystkich materiałach dotyczących regat.
15. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII
Wszystkich uczestników regat i osoby towarzyszące obowiązują zasady bezpieczeństwa w
zakresie zachowań w trakcie epidemii SARS-CoV-2.
16. INFORMACJE DODATKOWE

Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z organizatorem:
1. Bartłomiej Szarek – Tel . 663840555, adres e-mail: bartek@delphia24.pl
2. Jakub Jurkiewicz – tel. 513086832, jakub@delphia24.pl
3. Sebastian Jurkiewicz – tel. 660460796, sebastian@delphia24.pl
4. Aleksander Fereniec – tel. 603491213, alek@delphia24.pl
5. Sędzia Główny Mirosław Rychcik – 601651560, mirek.rychcik@wp.pl

Miejsce regat:

Terminy zgłoszeń:

Delphia 24 OD
19 sierpnia - 20 września 2020
Delphia 24 OD
350 PLNtradycyjny przelew bankowy

Informacje:

Klasy:
Delphia 24 OD
Termin:
18 - 20 września 2020
Miejsce:
Mrągowo, Polska
Otwórz czat z pomocą techniczną