Kacper Sailor

Kacper Sailor

Poraj, Polska

O regatach

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

VI OGÓLNOPOLSKIE REGATY ŻEGLARSKIE KACPER-SAILOR

W KLASACH OPTIMIST (A i B), LASER 4,7, LASER RADIAL

PORAJ, 23-24 CZERWCA 2018

1. Termin i miejsce regat

1.1 Regaty rozegrane zostaną w dniach 23-24 czerwca 2018 r.

1.2 Regaty rozegrane zostaną na Jeziorze Porajskim, przystań Stowarzyszenia Yacht Club Zefir Drakkar, ul. Wojska Polskiego 71, 42-360 Poraj, Jastrząb.

2. Organizator

Organizatorem regat jest: Stowarzyszenie Yacht Club Zefir Drakkar, ul. Wojska Polskiego 71, 42-360 Poraj, Jastrząb.

3. Biuro Regat

Biuro Regat będzie się mieścić w budynku Klubowym Stowarzyszenia Yacht Club Zefir Drakkar, ul Wojska Polskiego 71, 42-360 Poraj, Jastrząb.

4. Przepisy

4.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „Przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing edycji 2017-2020 oraz regulaminami PSKO i PSKL.

4.2 Dodatek P – specjalne procedury za naruszenie przepisu 42 ma zastosowanie.

4.3 Regulamin PZŻ „Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych” ma zastosowanie.

5. Zgłoszenie do regat:

5.1 Regaty są otwarte dla jachtów klas Optimist A i B, Laser 4.7 oraz Laser Radial.

5.2 Wstępnych zgłoszeń do regat można dokonywać e-mailem na adres: brymoratomasz@interia.pl

5.3 Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w biurze regat w dniu 22.06.2018 r. w godz. 17.00-20.00 i w dniu 23.06.2018 r. w godz. 8.00-9.00.

6. Wymagania dla zawodników

Zawodnicy przyjęci będą do regat po przedłożeniu: - dowodu wpłaty wpisowego do regat, - licencji zawodnika, - ubezpieczenia OC, - badania lekarza sportowego, - certyfikatu jachtu, - licencji PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).

7. Opłaty

Opłata wpisowa do regat wynosi 60 zł.

8. Program regat

8.1 Program regat będzie następujący: 22.06.2018 (piątek) - godz. 17.00-20.00 - przyjmowanie zgłoszeń 23.06.2018 (sobota) - godz. 8.00-9.00 - przyjmowanie zgłoszeń - godz. 11.00 - start do pierwszego wyścigu dnia 24.06.2018 (niedziela) - godz. 11.00 - start do pierwszego wyścigu dnia - godz. 16.00 - zakończenie regat.

8.2 Planuje się rozegranie 7 wyścigów

8.3 W dniu 24.06.2018 żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany po godz. 14.00.

9. Instrukcja żeglugi

Będzie dostępna w dniu 22.06.2018 r. oraz 23.06.2018 r. w biurze organizatora regat podczas przyjmowania zgłoszeń ostatecznych.

10. Trasy

Wyścigi rozgrywane będą na trasie trapezowej. Trasa regat przedstawiona będzie w Instrukcji Żeglugi.

11. Punktacja

11.1 Regaty będą uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu.

11.2 a) Gdy rozegranych zostanie mniej niż 4 wyścigi, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów. b) Gdy rozegranych zostanie od 4 do 7 wyścigów, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem jego najgorszego wyniku.

12. Łodzie trenerów i obserwatorów

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

13. Prawa do wizerunku

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na:

a) bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

b) przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu do regat dla celów przeprowadzenia zawodów, przez administratora danych osobowych – Stowarzyszenie Yacht Club Zefir Drakkar, ul. Wojska Polskiego 71, 42-360 Poraj, Jastrząb. Niniejszym każdy zawodnik zostaje poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w regatach, oraz że przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych i ich poprawiania.

c) umieszczenie danych osobowych w publicznie dostępnych wykazach i informacjach: listach startowych, wynikach regat, zestawieniach protestów i innych dokumentach, których publikacja jest konieczna do przeprowadzenia regat zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgoda dotyczy następujących danych: imienia/imion i nazwiska, nr licencji zawodnika, przynależności klubowej, daty urodzenia, adresu e-mail.

Ustalenia zawarte w tym punkcie dotyczą również osób wspierających zawodnika.

14. Nagrody

Regulamin nagród zostanie ogłoszony w dniu 23.06.2018 r., przed startem do pierwszego wyścigu regat.

15. Zastrzeżenie odpowiedzialności

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własną ryzyko. Patrz PRŻ 4, Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, zranienia osób lub śmierć, wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas ich trwania lub po regatach.

16. Ubezpieczenie

Każdy uczestniczący jacht musi posiadać na czas regat ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę gwarancyjną minimum 1 500 000 EUR lub wartość jej równoważną.

Tomasz Brymora

Komandor

Stowarzyszenia Yacht Club

Zefir-Drakkar

Miejsce regat:

Terminy zgłoszeń:

Laser 4.7
1 - 23 czerwca 2018
Laser 4.7
Laser Radial
OPP A
OPP B
60 PLNgotówka

Informacje:

Klasy:
Laser 4.7
Laser Radial
OPP A
OPP B
Termin:
23 - 24 czerwca 2018
Miejsce:
Poraj, Polska
Otwórz czat z pomocą techniczną