23 - 24 cze 2018

Kacper Sailor

Poraj, Polska
Zgłoszenia Wyślij zgłoszenie

Informacje ogólne

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

VI OGÓLNOPOLSKIE REGATY ŻEGLARSKIE KACPER-SAILOR

W KLASACH OPTIMIST (A i B), LASER 4,7, LASER RADIAL

PORAJ, 23-24 CZERWCA 2018

1. Termin i miejsce regat

1.1 Regaty rozegrane zostaną w dniach 23-24 czerwca 2018 r.

1.2 Regaty rozegrane zostaną na Jeziorze Porajskim, przystań Stowarzyszenia Yacht Club Zefir Drakkar, ul. Wojska Polskiego 71, 42-360 Poraj, Jastrząb.

2. Organizator

Organizatorem regat jest: Stowarzyszenie Yacht Club Zefir Drakkar, ul. Wojska Polskiego 71, 42-360 Poraj, Jastrząb.

3. Biuro Regat

Biuro Regat będzie się mieścić w budynku Klubowym Stowarzyszenia Yacht Club Zefir Drakkar, ul Wojska Polskiego 71, 42-360 Poraj, Jastrząb.

4. Przepisy

4.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „Przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing edycji 2017-2020 oraz regulaminami PSKO i PSKL.

4.2 Dodatek P – specjalne procedury za naruszenie przepisu 42 ma zastosowanie.

4.3 Regulamin PZŻ „Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych” ma zastosowanie.

5. Zgłoszenie do regat:

5.1 Regaty są otwarte dla jachtów klas Optimist A i B, Laser 4.7 oraz Laser Radial.

5.2 Wstępnych zgłoszeń do regat można dokonywać e-mailem na adres: brymoratomasz@interia.pl

5.3 Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w biurze regat w dniu 22.06.2018 r. w godz. 17.00-20.00 i w dniu 23.06.2018 r. w godz. 8.00-9.00.

6. Wymagania dla zawodników

Zawodnicy przyjęci będą do regat po przedłożeniu: - dowodu wpłaty wpisowego do regat, - licencji zawodnika, - ubezpieczenia OC, - badania lekarza sportowego, - certyfikatu jachtu, - licencji PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).

7. Opłaty

Opłata wpisowa do regat wynosi 60 zł.

8. Program regat

8.1 Program regat będzie następujący: 22.06.2018 (piątek) - godz. 17.00-20.00 - przyjmowanie zgłoszeń 23.06.2018 (sobota) - godz. 8.00-9.00 - przyjmowanie zgłoszeń - godz. 11.00 - start do pierwszego wyścigu dnia 24.06.2018 (niedziela) - godz. 11.00 - start do pierwszego wyścigu dnia - godz. 16.00 - zakończenie regat.

8.2 Planuje się rozegranie 7 wyścigów

8.3 W dniu 24.06.2018 żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany po godz. 14.00.

9. Instrukcja żeglugi

Będzie dostępna w dniu 22.06.2018 r. oraz 23.06.2018 r. w biurze organizatora regat podczas przyjmowania zgłoszeń ostatecznych.

10. Trasy

Wyścigi rozgrywane będą na trasie trapezowej. Trasa regat przedstawiona będzie w Instrukcji Żeglugi.

11. Punktacja

11.1 Regaty będą uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu.

11.2 a) Gdy rozegranych zostanie mniej niż 4 wyścigi, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów. b) Gdy rozegranych zostanie od 4 do 7 wyścigów, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem jego najgorszego wyniku.

12. Łodzie trenerów i obserwatorów

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

13. Prawa do wizerunku

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na:

a) bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

b) przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu do regat dla celów przeprowadzenia zawodów, przez administratora danych osobowych – Stowarzyszenie Yacht Club Zefir Drakkar, ul. Wojska Polskiego 71, 42-360 Poraj, Jastrząb. Niniejszym każdy zawodnik zostaje poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w regatach, oraz że przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych i ich poprawiania.

c) umieszczenie danych osobowych w publicznie dostępnych wykazach i informacjach: listach startowych, wynikach regat, zestawieniach protestów i innych dokumentach, których publikacja jest konieczna do przeprowadzenia regat zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgoda dotyczy następujących danych: imienia/imion i nazwiska, nr licencji zawodnika, przynależności klubowej, daty urodzenia, adresu e-mail.

Ustalenia zawarte w tym punkcie dotyczą również osób wspierających zawodnika.

14. Nagrody

Regulamin nagród zostanie ogłoszony w dniu 23.06.2018 r., przed startem do pierwszego wyścigu regat.

15. Zastrzeżenie odpowiedzialności

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własną ryzyko. Patrz PRŻ 4, Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, zranienia osób lub śmierć, wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas ich trwania lub po regatach.

16. Ubezpieczenie

Każdy uczestniczący jacht musi posiadać na czas regat ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę gwarancyjną minimum 1 500 000 EUR lub wartość jej równoważną.

Tomasz Brymora

Komandor

Stowarzyszenia Yacht Club

Zefir-Drakkar

Miejsce

# Nr na żaglu Załoga Klub Data zgłoszenia
1 POL POL 211312 Filip Henderek UKS Pogoria 05.06.2018, 19:17
2 POL POL 205651 Magdalena Smagowicz KS "Omega" Kraków 06.06.2018, 19:14
# Nr na żaglu Załoga Klub Data zgłoszenia
1 POL POL 1635 Michał Grocholski UKS Pogoria 05.06.2018, 19:17
2 POL POL 1021 Dominik Szymaszek UKS Pogoria 05.06.2018, 19:17
3 POL POL 503 Jakub Mateusiak UKS Pogoria 05.06.2018, 19:17
4 POL POL 1586 Martyna Szpak UKS WIKING Zarzecze 08.06.2018, 10:28
5 POL POL 812 Wiktoria Baron UKS WIKING Zarzecze 08.06.2018, 10:31
6 POL POL 8 Wiktoria Urbańska UKS WIKING Zarzecze 08.06.2018, 10:33
7 POL POL 1899 Julia Szklarska UKS WIKING Zarzecze 08.06.2018, 10:35
8 POL POL 1587 Oskar Skóra YKP Kraków 08.06.2018, 16:18
9 POL POL 836 Antonina Skóra YKP Kraków 08.06.2018, 16:24
10 POL POL 1530 Adelina Wietki YKP Kraków 08.06.2018, 21:44
11 POL POL 1084 Julia Maziarz KS Energetyk 14.06.2018, 14:37
12 POL POL 1087 Emilia Maziarz KS Energetyk 14.06.2018, 14:37
13 POL POL 1085 Kamila Maziarz KS Energetyk 14.06.2018, 14:37
14 POL POL 1086 Jan Zaporowski KS Energetyk 14.06.2018, 14:37
15 POL POL 1439 Szymon Wójcik WKŻ Wolsztyn 20.06.2018, 09:41
16 POL POL 1150 Maja Wójcik WKŻ Wolsztyn 20.06.2018, 09:45
# Nr na żaglu Załoga Klub Data zgłoszenia
1 POL POL 1126 Maciej Maciejczyk UKS Pogoria 05.06.2018, 19:17
# Nr na żaglu Załoga Klub Data zgłoszenia
1 POL POL 197815 Kamila Wietki YKP Kraków 08.06.2018, 21:42
2 POL POL 164434 Hugo Skupnik TS "Kuźnia" Rybnik 11.06.2018, 13:57
3 POL POL 161687 Zuzanna Widomska TS "Kuźnia" Rybnik 11.06.2018, 14:25
4 POL POL 166705 Maciej Wójcik TS "Kuźnia" Rybnik 18.06.2018, 21:29
5 POL POL 162878 Łucja Węglowska UKS Silesia Opty Chełm Śląski 20.06.2018, 09:19
6 POL POL POL 192682 Karolina Tomczyk TS "Kuźnia" Rybnik 20.06.2018, 13:01