II Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Olecka

II Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Olecka

Olecko, Polska

O regatach

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

 

II Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Olecka
(edycja Podlaskiej Ligi Żeglarskiej)
Olecko – Jezioro Olecko Wielkie
15-16 sierpnia 2020r.
Klasa: Omega Standard, Optymist
Organizator:
Olecki Klub Wodny,
Patronat:
Burmistrz Olecka

 

 1. Regaty zostaną rozegrane w dniu 15-16 sierpnia 2020 r. na akwenie Jezioro Olecko Wielkie.
  2. Biuro i port regat: ul. Sembrzyckiego 18B w Olecku (19-400).
  3. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF zawiadomieniem o regatach oraz niniejszą instrukcją.
  4. Regaty mają charakter turystyczny i zostaną rozegrane w klasie Omega Standard oraz Optymist. Limit jachtów w klasach konieczny do rozegrania regat uważa się za 4.
  5. Zgłoszenia do regat w dniu 15.08.2020r. w godz. 8:00 – 10:00 na drukach dostarczonych przez organizatora oraz poprzez aplikację UPWIND24.                   6. Organizator ustalił wpisowe na regaty w wysokości 50PLN - OMEGA, 10PLN- OPTIMIST. Opłatę należy uiścić w biurze regat w dniu 15.08.2020r.
  7. Instrukcja żeglugi i opis trasy będzie omówiony ze sternikami przed startem do regat o godz. 10:30.
  8. Otwarcie regat: Teren Oleckiego Klubu Wodnego o godz.10:00.
  9. Planowany start do I wyścigu godz. 11.00.
  10. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Komisji Sędziowskiej.
  11. Przewiduje się rozegranie min. 5 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej    niż 3 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony.
  12. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.
  13. Regaty zastaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu.
  14. Nagrody:
  - załogi sklasyfikowane na miejscach I – III otrzymują puchary i nagrody;
  - pozostałe załogi dyplomy i upominki za udział w regatach.
  15. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia jachtu (obsługiwania urządzenia sterowego) jachtu będącego w wyścigu.
  16. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikający z udziału w regatach.
  17. Informacje o regatach, noclegi – tel. 886561614, 504653152.

Organizator regat
Olecki Klub Wodny

Miejsce regat:

Terminy zgłoszeń:

Omega
27 lipca - 15 sierpnia 2020
Omega
Optimist
50 PLNgotówka

Informacje:

Klasy:
Omega
Optimist
Termin:
15 - 16 sierpnia 2020
Miejsce:
Olecko, Polska
Otwórz czat z pomocą techniczną