Finał Super Pucharu Arki

Finał Super Pucharu Arki

Gdynia, Polska

MKŻ Arka
Open Skiff
Laser ILCA

O regatach

FINAŁ SUPER PUCHARU ARKI W KLASIE OPEN SKIFF I REGATY „ ZIMORODKÓW” W KLASIE LASER GDYNIA 07-08.11.2020 WODY ZATOKI GDAŃSKIEJ W KLASACH: Open Skiff, Laser.

 

MKŻ Arka Gdynia serdecznie zaprasza do udziału w ostatnich regatach w tym sezonie.

Regaty liczone do Pucharu Polski w klasie Open Skiff - współczynnik 1.5

 

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT

Finał Super Pucharu Arki i regaty „ Zimorodków” odbędą się w dniach 07-08.11.2020 na wodach Zatoki Gdańskiej.

2. ORGANIZATORZY

Organizatorem regat jest Miejski Klub Żeglarski „ ARKA” Gdynia przy wsparciu Gdyńskiego Centrum Sportu.

3. PRZEPISY

Regaty rozgrywane będą zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF edycji 2017-2020 oraz zgodnie z Regulaminem PSKO.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA

W regatach mogą uczestniczyć zwodnicy i zawodniczki klasy OPEN SKIFF oraz LASER. Regaty będą rozgrywane w konkurencjach: Open Skiff – open Laser – open. Obowiązuje posiadanie następujących dokumentów: - aktualne badania lekarskie, - licencja sportowa zawodnika PZŻ, - ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną na min. 2.000.000 EUR, - certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym, - licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne ( jeśli dotyczy). - wpisowe 100 zł, płatne w biurze regat w siedzibie MKŻ „ARKA” Gdynia.

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT 5.1

Zgłoszenia do regat odbywają się za pośrednictwem strony UpWind24 w dniach 25.10—06.11.2020, oraz w biurze regat w siedzibie MKŻ „ ARKA” Gdynia w dniach 06-07.11.2020. 5.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie dokumentów zgodnie z punktem4., oraz wypełnionego i podpisanego zgłoszenia do regat.

6. PROGRAM REGAT

W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż do godziny 13:00.

7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcję Żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń rejestracyjnych.

8. TRASA REGAT

Trasa regat zostanie podana w Instrukcji Żeglugi.

9. SYSTEM PUNKTACJI, FORMAT REGAT

Stosowany będzie system „ małych punktów”, wg. Przepisów ISAF edycji 2017-2020. Planujemy rozegranie 6 wyścigów. Regaty będą ważne po rozegraniu 1 wyścigu. W przypadku rozegrania 3 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.

10. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej. 11. NAGRODY Wg. regulaminu, który zostanie opublikowany w dniu regat.

12. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonywana lub niewykonywana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach. 

 

 

Regaty odbywać się będą z zachowaniem niezbędnych procedur sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa COVID-19. 

Miejsce regat:

Terminy zgłoszeń:

Laser 4.7
25 października - 7 listopada 2020
Laser 4.7
Laser Radial
Laser Standard
Open Skiff
100 PLNgotówka

Informacje:

Klasy:
Laser 4.7
Laser Radial
Laser Standard
Open Skiff
Termin:
7 - 9 listopada 2020
Miejsce:
Gdynia, Polska
Otwórz czat z pomocą techniczną