12 - 14 cze 2020

DOMETIC Puchar Trzech Ryb

Giżycko, Polska
Wyniki Podział na grupy

Informacje ogólne

Nareszcie się spotkamy w realu!
Zapraszamy Was na pierwsze w tym sezonie duże sportowe regaty w klasie Optimist.
Wiatr zamówiony! W blokach startowych czeka na Was cała ekipa Giżyckiej Grupy Regatowej :-)
Będzie się działo ...

UWAGA: zgodnie z art. 31 m ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - badania lekarskie zawodników, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020r. zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Miejsce regat