Komunikat 1

Wszyscy zawodnicy zgłoszeni do regat, winni zgłosić się z żaglami i zgłoszeniem do regat do kontroli w dniu 6 czerwca w godzinach od 10.00 do 19.30 w punkcie pomiarowym mieszczącym się w Porcie Jachtowym w Pucku.

Przypominam jednocześnie wszystkim, że w klasie Laser zgodnie z przepisami klasowymi:
• Obowiązują sześciocyfrowe numery o określonych przez przepisy klasowe wymiarach i miejscu ich naklejenia
• Zawodniczki muszą mieć na żaglu czerwony romb
• Wszyscy startujący muszą być członkami ILCA (PSKL) i mieć opłacone składki
członkowskie na 2019

Nie będą dopuszczane numery powtarzające się, nawet w innych konkurencjach.
Nie będą również dopuszczone żagle o niepełnych lub nieprawidłowo naklejonych numerach.

Jerzy Jodłowski
Przewodniczący Komisji Technicznej