27 - 30 sie 2020

Eberspächer Puchar Mazur

Giżycko, Polska
Wyniki Podział na grupy

Komunikat 2

Zestawienie protestów 29.08.2020 - rozstrzygniecie

Przewodniczący ZP
Andrzej Wyrzykowski

Komunikat 1

Zakończenie regat godz. 14.00 - pod masztem portowym.

Organizator
Alicja Klimaszewska

Komunikat

Wszystkie oczekujące jachty na wodowanie proszę ustawiać poza ciągami komunikacyjnymi.

Organizator
Alicja Klimaszewska

Komunikat 2

Zestawienie protestów z dnia 29-08-2020

Przewodniczący ZP
Andrzej Wyrzykowski

Komunikat 3

Zawodnicy posiadający reklamę na burtach jachtów zobowiązującą do posiadania licencji PZŻ proszeni są o dostarczenie licencji do Biura Regat lub przesłanie jej elektronicznie na adres: wiatr@ggr.com.pl. Dotyczy to zawodników, którzy dotychczas takich licencji nie okazali. Ostateczny termin przedłożenia licencji to dzień 30.08.2020 godz. 9.00.

Mierniczy
Jerzy Miśków

Komunikat

Lista jachtów sklasyfikowanych jako UFD i BFD

Sędzia Główny
Dariusz Juszczak

Komunikat 1

1) Wodno-Brzegowy Turniej Regatowy startuje o godzinie 17.30, zgłoszenia max. do 18.00 u Rafałą Ciechanowicza przy maszcie portowym, drużyny 5-osobowe! Zapraszamy!

2) Zgłoszenia do wyścigu Oldboy'ów do godziny 17.30 - na tablicy w namiocie!
Warunkiem jest ukończenie 26 lat.

Organizator
Alicja Klimaszewska

Komunikat

W dniu 29-08-2020 r. koniec czasu protestowego upływa o godzinie 17:22

Przewodniczący ZP
Andrzej Wyrzykowski

Komunikat 1

W dniach 29 i 30.08.2020r. obowiązuje podział na grupy : złotą, srebrną, brązową i amarantową.

Sędzia Główny
Dariusz Juszczak

Komunikat

Z uwagi na warunki atmosferyczne wyścigi Oldboy'ów przekładamy na jutro.

Organizator
Alicja Klimaszewska

Komunikat 1

Zapraszamy zawodników do konkursu na najciekawszy projekt żeglarski zbudowany z klocków - na placu pod masztem portowym.

Organizator
Alicja Klimaszewska

Komunikat

Wszystkie jachty oraz osprzęt powinien być ustawiony na trawnikach. Wszystkie chodniki powinny być wolne dla ruchu pieszego.

Organizator
Alicja Klimaszewska

Komunikat

Zestawienie kar par. 42 z dnia 27-08-2020

Przewodniczący ZP
Andrzej Wyrzykowski

Komunikat 1

Zestawienie protestów z dnia 27-08-2020

Przewodniczący
Andrzej Wyrzykowski

Komunikat

Od dnia 28.08.2020 wszyscy zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia naklejki Eberspacher na prawej burcie w części dziobowej.

Naklejki są do odbioru w biurze regat.

Organizator
Alicja Klimaszewska

Komunikat 1

Z uwagi na deszcz przekładamy zabawę w klocki na dzień następny.

Organizator
Alicja Klimaszewska

Komunikat

Zestawienie protestów z dnia 27.08.2020r.

Przewodniczący ZP
Andrzej Wyrzykowski

Komunikat

Lista jachtów sklasyfikowanych jako UFD i BFD

Sędzia Główny
Dariusz Juszczak

Komunikat

W dniu 27.08.2020r. czas protestowy mija o godzinie 16.20

Przewodniczący ZP
Andrzej Wyrzykowski

Komunikat

Komisja regatowa zawiadamia jacht POL 8 o zamiarze protestowania w wyścigu nr 3 z przepisu nr 31

Sędzia Główny
Dariusz Juszczak

Komunikat 5

Trenerzy zawodników POL 1951, 1507, 3461 proszeni są o zgłoszenie się po wyścigach do biura regat z potwierdzeniem opłaty wpisowego.

Organizator
Alicja Klimaszewska

Komunikat 4

Zapraszamy trenerów/opiekunów po odbiór pakietów startowych do biura regat (z potwierdzeniem opłąty wpisowego) dzisiaj do godziny 20.00 oraz jutro w godzinach 8.00-8.30.

Organizator
Alicja Klimaszewska

Komunikat 3

Prosimy o niepozostawianie sprzętu (wózków, łódek) w porcie na chodnikach - jako ciągi komunikacyjne muszą pozostać wolne!

Organizator
Alicja Klimaszewska