Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

 1. Operatorem Platformy [www.upwind24.pl] dalej zwanej „Platformą” jest Stanisław Klimaszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stanisław Klimaszewski UPWIND z siedzibą w Giżycku, ul. Rolnicza 57, 11-500 Giżycko, NIP: 8451919123; REGON: 281595082, dalej „Upwind24”.
 2. Upwind24 dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prywatności użytkowników i ochronnych informacji osobowych, udzielonych przez nich w trakcie używania oraz dokonywania zakupów na Platformie.
 3. Dane Osobowe są przetwarzane na Platformie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Platformy, w tym automatycznie podczas korzystania z niej. Na Platformie zbierane są informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, dodatkowo Platforma może zapisać informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP). Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania rejestracji na regaty lub kontaktu handlowego. Podanie Danych Osobowych w formularzach na stronie jest dobrowolne i wymaga udzielenia zgody, jednakże jest ono niezbędne w celu zawarcia umowy.
 4. Użytkownik jest uprawniony do wglądu w treści danych osobowych oraz do dokonywania w nich zmian w każdym czasie, jak również posiada prawo do żądania ich usunięcia. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Upwind24 za pośrednictwem konta założonego na stronie internetowej www.upwind24.pl, listownie na adres działalności, drogą mailową na adres e-mail [email protected].
 5. Przekazane Dane Osobowe mogą, za uprzednią, odrębną zgodą użytkownika być wykorzystywane do przekazywania informacji dotyczących nowych produktów, ofert lub promocji. W przypadku przekazywania powyższych informacji drogą elektroniczną, niezbędna jest odrębna zgoda użytkownika na otrzymywanie ich w powyższej formie.
 6. W celu wykonania zawartych umów oraz dostarczania zamówionych usług, dane transakcyjne, w tym Dane Osobowe mogą zostać przekazane na rzecz PayPal Holdings Inc., PayPro S.A. lub PayU S.A. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
 7. Zebrane Dane Osobowe ze zgłoszeń do regat przekazywane są organizatorowi regat w celu przeprowadzania oraz obsługi wydarzenia.
 8. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:
  • zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;
  • niezbędność do wykonania umów zawieranych na Platformie lub za pośrednictwem Platformy, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;
  • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Upwind24;
  • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Upwind24 lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych, organizatorzy regat lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością Platformy, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci.
  W przypadku, o którym mowa w pkt. 8 a) Dane Osobowe dotyczące dzieci są przetwarzane wyłącznie jeśli dziecko ukończyło 16 lat. W przeciwnym razie wymagana jest zgoda opiekuna prawnego dziecka.
 9. Dane Osobowe zbierane na Platformie będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą na Platformie lub za pośrednictwem Platformy. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Platformy. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 10. Przekazane przez użytkownika Dane Osobowe mogą zostać udostępnione, w razie konieczności właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Upwind24 stosuje procedury bezpieczeństwa takie jak zabezpieczenia informatyczne, uniemożliwiające dostęp do danych osobom nieuprawnionym.
 12. Każdy użytkownik Platformy ma prawo:
  • dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.
 13. W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgodę na zapis do newslettera, użytkownik może również wyrazić osobną zgodę na wykorzystywanie podanego adresu e-mail w celach marketingowych Produktów. Zgoda na zapis do newslettera oraz na wykorzystywanie adresu e-mail w celach marketingowych może być w każdym czasie cofnięta przez użytkownika.
 14. Dane osobowo-adresowe oraz informacje dotyczące adresu e-mail zebrane w toku rejestracji kont nie są udostępniane osobom trzecim i służą do realizacji zobowiązań względem użytkownika.
 15. Dane kontaktowe użytkowników wykorzystywane są do kontaktu z użytkownikiem, o ile zajdzie taka potrzeba.
 16. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych stosowanych przez Upwind24, należy skontaktować się z Upwind24 za pośrednictwem poczty e-mail [email protected].
 17. Podczas czysto informacyjnego korzystania z Platformy, tzn. bez rejestrowania się lub przekazywania nam innych informacji, gromadzone są tylko te dane osobowe, które przeglądarka internetowa przesyła do serwera Upwind24. Podczas przeglądania Platformy gromadzone są dane, które są technicznie niezbędne do poprawnego wyświetlenia Platformy oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO): adres IP, data i godzina zapytania, różnica strefy czasowej względem Greenwich Mean Time (GMT), treść żądania (konkretna strona), status dostępu/kod statusu HTTP, przesyłana ilość danych, strona internetowa, z której pochodzi żądanie, przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki.
 18. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Informacja dotycząca tzw. plików cookies i analityka internetowa
 1. Upwind24 nie zbiera w sposób automatycznych danych, za wyjątkiem danych, jakie zawierają tzw. pliki cookies. Pliki cookies – są plikami tekstowymi, wysyłanymi przez Platformę i przechowywanymi w komputerach użytkowników. Pliki te zawierają dane związane z korzystaniem ze strony internetowej www.upwind24.pl. Pliki te zapamiętują działania dokonywane za pomocą strony internetowej i umożliwiają udostępnianie informacji lub Produktów, którymi zainteresowany jest użytkownik. Mogą mieć charakter tymczasowy (usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki) lub trwały (przechowywane po zamknięciu przeglądarki).
 2. Pliki cookies nie są wykorzystywane do uzyskiwania danych osobowych osób odwiedzających stronę www.upwind24.pl. Odwiedzający może w każdej chwili wyłączyć opcję tzw. plików cookies. Wyłączenie opcji tzw. plików cookies może wiązać się z utrudnieniami, a nawet niemożnością korzystania z Platformy.
 3. Zgoda na wykorzystywanie tzw. plików cookies wyrażana jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 4. Upwind24 wykorzystuje tzw. pliki cookie w celu rozpoznania urządzenia odwiedzającego i dostosowania wyświetlanych treści odpowiadających potrzebom odwiedzającego, umożliwienia automatycznego logowania na konto założone na Platformie, po uprzednio wyrażonej zgodzie, tworzenia anonimowych statystyk.
 5. W wielu przypadkach, oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia przechowywanie tzw. plików cookies. Zmiana dotycząca sposobów przechowywania tzw. plików cookies jest możliwa dzięki konfiguracji ustawień w przeglądarkach internetowych.
 6. Upwind24 korzysta z usługi analizy internetowej Google Analytics dostarczanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. plików cookie. W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP na tej stronie, adres IP zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przesyłany jest do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonywania analiz użytkowania strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem strony i korzystaniem z internetu na rzecz operatora strony.
 7. Adres IP pozyskany z Państwa przeglądarki w ramach działania usługi Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi.
 8. Informacje operatora zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html, informacje dotyczące ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, oraz oświadczenie o ochronie prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
 9. Informacja dotycząca wykorzystania systemów NewRelic oraz ChatWoot: Upwind24 wykorzystuje system monitorowania wydajności aplikacji NewRelic dostarczany przez New Relic Inc. („NewRelic”). System ten umożliwia śledzenie wydajności Platformy oraz identyfikację ewentualnych problemów technicznych w celu zapewnienia użytkownikom jak najwyższej jakości usług. NewRelic może gromadzić pewne dane techniczne, takie jak adres IP użytkownika, informacje o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym oraz czasie odwiedzin na Platformie. Upwind24 nie łączy tych danych z innymi informacjami identyfikującymi użytkowników.
 10. Upwind24 wykorzystuje również system obsługi klienta ChatWoot dostarczany przez ChatWoot Inc. („ChatWoot”). System ten umożliwia użytkownikom komunikację z Upwind24 za pośrednictwem chatu na żywo oraz zgłaszanie problemów i pytań technicznych. ChatWoot może gromadzić dane, takie jak adres IP użytkownika, historię rozmów oraz informacje przekazane przez użytkowników podczas komunikacji z obsługą klienta. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia technicznego oraz poprawy jakości obsługi klienta przez Upwind24.
 11. Zarówno NewRelic, jak i ChatWoot mogą wykorzystywać pliki cookie w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności ich usług oraz zbierania danych analitycznych dotyczących korzystania z Platformy przez użytkowników. Użytkownik może zarządzać ustawieniami dotyczącymi plików cookie w swojej przeglądarce internetowej, zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez dostawców przeglądarek.
Otwórz czat z pomocą techniczną