28 cze - 7 lip 2019

Lotos Nord Cup Gdańsk

Gorki Zachodnie, Gdańsk, Polska
Wyniki Podział na grupy

Komunikat 11

Dotyczy punktu 7.4 Instrukcji żeglugi.

Znakiem zmiany trasy będzie pneumatyczna żółta boja w kształcie kuli .

Sędzia Główny
Tomasz Sawukinas

Komunikat

Zestawienie protestów z dnia 06.06.2019r

Przewodniczący ZP
Dariusz Juszczak

Komunikat 10

Dotyczy pkt.20 instrukcji żeglugi - program regat.

W dniu 07.07.2019 roku w klasach ORC, KWR i OPEN czas pierwszego sygnału startu planuje się na 10:30.

Sędzia Główny
Tomasz Sawukinas

Komunikat

Odprawa z zawodnikami w dniu 6.07.2019 odbędzie się o godzinie 8.45 w biurze regat przy scenie.

Sędzia Główny
Tomasz Sawukinas

Komunikat 9

Dotyczy punktu 20 Instrukcji Żeglugi Program Regat

Dla klasy Nautica 450 start do wyścigu w dniu 6.07.2019 planuje się na godzinę 10.00.

Sędzia Główny
Tomasz Sawukinas

Komunikat 7

Zakończenie dla klasy Laser planowane jest na godzinę 16:15.

Komunikat

Koniec czasu protestowego w dniu 05.07.2019r. dla trasy A mija o godzinie 15:16

Przewodniczący ZP
Dariusz Juszczak

Komunikat 8

Dotyczy trasy wyścigu góra-dół dla klasy FD
L2 Start-1(LB)-2S/2P-1(LB)-2P(LB)-Meta
L3 Start-1(LB)-2S/2P-1(LB)-2S/2P-1(LB)-2P(LB)-Meta

Dotyczy trasy wyścigu dla klasy Finn i 420
Trasa Outer
Start-1(LB)-2(LB)-3(LB)-2(LB)-3(LB)-Meta

Sędzia Główny
Tomasz Sawukinas

Komunikat 7

Dotyczy punktu 8. Flagi Klas, typ trasy.

Sygnałem ostrzeżenia dla klasy Nautica 450 będzie biała flaga z logo klasy.

Sędzia Główny
Tomasz Sawukinas

Komunikat

grupy OPPB na dzień 04-07-2019

Sędzia Główny
Tomasz Sawukinas

Komunikat

Odprawa trenerów klasy OPP w dniu 04.07.2019 r. odbędzie się o godzinie 8.15 w biurze regat przy scenie.

Sędzia Główny
Tomasz Sawukinas

Komunikat 7

W dniu dzisiejszym, 03.07.2019, nie wpłynął żaden protest.

Przewodniczący ZP
Dariusz Juszczak

Komunikat 6

Applies to point 20 of the Sailing Instructions.

On 4.07.2019, the time of the first start signal on the area B (OPP class) will be given at 10.00

Sędzia Główny
Tomasz Sawukinas

Komunikat 7

Koniec czasu protestowego w dniu 03.07.2019r. mija o godzinie 17:34

Przewodniczący ZP
Dariusz Juszczak

Komunikat 6

Dotyczy punktu 20 Instrukcji Żeglugi Program Regat

W dniu 4.07.2019 czas pierwszego sygnału startu na akwenie B (klasa OPP) zostanie podany o godzinie 10.00

Sędzia Główny
Tomasz Sawukinas

Komunikat

Kary z przepisu 42

Przewodniczący ZP
Dariusz Juszczak

Komunikat

Zawodnik Adam Słodownik POL 213292 startujący w klasie laser Radial proszony jest o zgłoszenie się do biura regat.

Sędzia Główny
Tomasz Sawukinas

Komunikat

On 03.07.2019, the division into groups from 02/07/2019 is valid in OPPB.

Sędzia Główny
Tomasz Sawukinas

Komunikat 5

1. Due to the large number of registered yachts (over 80), the Laser 4.7 class is distributed on the women's fleet and the men's fleet.
2. The class flags are changed to the following:
Laser Standard- white flag with Laser logo
Laser Radial - blue flag with Laser logo
4.7 women's laser - green flag with Laser logo
4.7 men laser - yellow flag with Laser logo
This statement changes the provisions of NoR and the SI.

Sędzia Główny
Tomasz Sawukinas

Komunikat 5

1. Ze względu na dużą liczbę zgłoszonych jachtów (powyżej 80) rozdziela się klasę Laser 4.7 na flotę kobiet i flotę mężczyzn.
2. Zmienia się flagi klas na następujące:
Laser Standard - logo klasy na białym tle
Laser Radial - logo klasy na niebieskim tle
Laser 4.7 kobiet - logo klasy na zielonym tle
Laser 4.7 mężczyzn - logo klasy na żółtym tle
Niniejszy komunikat zmienia ZoR 1 oraz IŻ 8.

Sędzia Główny
Tomasz Sawukinas

Komunikat

W dniu 3.07.2019 obowiązuje podział na grupy z 2.07.2019

Sędzia Główny
Tomasz Sawukinas

Komunikat

Odprawa trenerów klasy OPP o godzinie 19.00 w biurze regat przed sceną.

Sędzia Główny
Tomasz Sawukinas

Komunikat 6

Koniec czasu protestowego w dniu 02.07.2019r. mija o godzinie 16:00

Przewodniczący ZP
Dariusz Juszczak

Komunikat

Odprawa trenerów klasy OPP o godzinie 14.30 w biurze regat przed sceną.

Sędzia Główny
Tomasz Sawukinas

Komunikat 2

The standard penalty for violating the provisions of the Sailing Instructions marked with SP is 3 points.

Sędzia Główny
Tomasz Sawukinas

Komunikat 4

Section 2.4 of the Sailing Instruction is replaced by the following: all yachts competing in the regatta are required, before leaving the port, to sign on the exit list (check out), and after the end of races, during the protest time, confirm their return to the port by signing the return list (check in). The list will be available at the regatta port (AZS Galion tent).
Failure to perform each of these duties will result in a penalty of 5% of the number of registered boats rounded to the full point - a minimum of one point (check out to the first race on a given day, check in to the last race on a given day).

Sędzia Główny
Tomasz Sawukinas

Komunikat 4

Punkt 2.4 Instrukcji Żeglugi otrzymuje brzmienie:
Wszystkie jachty startujące w regatach są zobowiązane przed wyjściem z portu do podpisania się na liście wyjścia (check out), a po zakończeniu wyścigów, w czasie protestowym, potwierdzić swój powrót do portu podpisując się na liście powrotu (check in). Lista dostępna będzie na terenie portu regat (namiot AZS Galion).

Niewykonanie każdego z tych obowiązków będzie skutkowało karą punktową w wysokości 5% ilości zgłoszonych jachtów zaokrągloną do pełnego punktu - minimum jeden punkt (check out do pierwszego wyścigu w danym dniu, check in do ostatniego wyścigu w danym dniu). [SP]

Sędzia Główny
Tomasz Sawukinas

Komunikat 5

Koniec czasu protestowego w dniu 01.07.2019r. mija o godzinie 14:26

Przewodniczący ZP
Dariusz Juszczak

Komunikat 3

Zmiana Instrukcji Żeglugi

Sędzia Główny
Tomasz Sawukinas

Komunikat

Zestawienie protestów z dnia 30.06.2019r.

Przewodniczący ZP
Dariusz Juszczak

Komunikat

Zestawienie protestów dla trasy C po protestach

Przewodniczący ZP
Dariusz Juszczak

Komunikat

Zestawienie protestów Trasa C

Przewodniczący ZP
Dariusz Juszczak

Komunikat 2

Koniec czasu protestowego dla Trasy C oraz O'pen Skiff mija w dniu 30.06.2019r. o godzinie 14:19

Przewodniczący ZP
Dariusz Juszczak

Komunikat

Zestawienie protestów po rozpatrywaniu w dniu 29.06.2018r.

Sędzia Główny
Biuro regat

Komunikat 1

W dniu dzisiejszym wykład na temat przepisów planowany na godzinę 17:30 , odbędzie się później w okolicach godziny 19:00 / 19:30 . Serdecznie zapraszamy

Wykład przepisy
Biuro regat

Komunikat

Zestawienie protestów z dnia 29.06.2019r.

Przewodniczący ZP
Dariusz Juszczak

Komunikat 1

Koniec czasu protestowego w dniu 29.06.2019r. mija o godzinie 17:21

Przewodniczący ZP
Dariusz Juszczak

Komunikat 1

Na trasie trapezowej dla klas OK`Dinghy, O`pen Skiff, Europa, L`Equipe zamiast znaków bramki 3S i 3P będzie pojedynczy znak 3, który należy mijać lewą burtą.

Sędzia Główny
Tomasz Sawukinas

Komunikat 1

Instrukcja naklejania naklejek na jachty

1. Klasy: Micro, 505, OK Dinghy, O’pen Skiff, Hobie Cat 14 i 16, Europa, L’Equipe, OPP A I B, Nautica 450, Słonka, Finn, 420, FD.
Naklejamy po 1 naklejce na prawej i lewej burcie w części dziobowej.
2. Zawodnicy: Delphia 24, B8 Race, Nord Cup Classic, Wyścig o Bursztynowy Puchar Neptuna.
Naklejamy po 1 naklejce na prawej i lewej burcie w części dziobowej.
3. Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7, OPP A I B.
Naklejamy po jednej naklejce, na prawej burcie w części dziobowej.

Team Organizacyjny
Tomasz Sawukinas

Komunikat 2

Standardowa kara punktowa za naruszenie przepisów Instrukcji Żeglugi oznaczonych SP wynosi 3 punkty

Sędzia Główny
Tomasz Sawukinas