Lotos Nord Cup Gdańsk

28 cze - 7 lip 2019

Gorki Zachodnie, Gdańsk, Polska

Komunikat nr. 2

Data

28.06.2019

Czas

09:25

Od

Komisja Regatowa

Standardowa kara punktowa za naruszenie przepisów Instrukcji Żeglugi oznaczonych SP wynosi 3 punkty

Komunikat nr. 1

Data

28.06.2019

Czas

16:35

Od

Organizator

Instrukcja naklejania naklejek na jachty

1. Klasy: Micro, 505, OK Dinghy, O’pen Skiff, Hobie Cat 14 i 16, Europa, L’Equipe, OPP A I B, Nautica 450, Słonka, Finn, 420, FD.
Naklejamy po 1 naklejce na prawej i lewej burcie w części dziobowej.
2. Zawodnicy: Delphia 24, B8 Race, Nord Cup Classic, Wyścig o Bursztynowy Puchar Neptuna.
Naklejamy po 1 naklejce na prawej i lewej burcie w części dziobowej.
3. Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7, OPP A I B.
Naklejamy po jednej naklejce, na prawej burcie w części dziobowej.

Komunikat nr. 2

Data

29.06.2019

Czas

08:13

Od

Organizator

Skład zespołu sędziowskiego

Komunikat nr. 1

Data

29.06.2019

Czas

09:18

Od

Komisja Regatowa

Na trasie trapezowej dla klas OK`Dinghy, O`pen Skiff, Europa, L`Equipe zamiast znaków bramki 3S i 3P będzie pojedynczy znak 3, który należy mijać lewą burtą.

Komunikat

Data

29.06.2019

Czas

10:23

Od

Komisja Regatowa

Listy Startowe: Micro, D24OD, 505, HC16, HC14, Europe, L'Equipe, O'pen Skiff

Komunikat

Data

29.06.2019

Czas

12:01

Od

Komisja Regatowa

Lista Startowa Pantaenius B8 Race-1

Komunikat nr. 1

Data

29.06.2019

Czas

16:51

Od

Zespół Protestowy

Koniec czasu protestowego w dniu 29.06.2019r. mija o godzinie 17:21

Komunikat

Data

29.06.2019

Czas

17:21

Od

Zespół Protestowy

Zestawienie protestów z dnia 29.06.2019r.

Komunikat nr. 1

Data

29.06.2019

Czas

17:52

Od

Inne

W dniu dzisiejszym wykład na temat przepisów planowany na godzinę 17:30 , odbędzie się później w okolicach godziny 19:00 / 19:30 . Serdecznie zapraszamy

Komunikat

Data

29.06.2019

Czas

18:25

Od

Zespół Protestowy

Zestawienie protestów po rozpatrywaniu w dniu 29.06.2018r.

Komunikat nr. 2

Data

30.06.2019

Czas

13:52

Od

Zespół Protestowy

Koniec czasu protestowego dla Trasy C oraz O'pen Skiff mija w dniu 30.06.2019r. o godzinie 14:19

Komunikat

Data

30.06.2019

Czas

14:23

Od

Zespół Protestowy

Zestawienie protestów Trasa C

Komunikat

Data

30.06.2019

Czas

15:13

Od

Zespół Protestowy

Zestawienie protestów dla trasy C po protestach

Komunikat

Data

30.06.2019

Czas

17:00

Od

Zespół Protestowy

Zestawienie protestów z dnia 30.06.2019r.

Komunikat nr. 3

Data

01.07.2019

Czas

09:56

Od

Komisja Regatowa

Zmiana Instrukcji Żeglugi

Komunikat nr. 5

Data

01.07.2019

Czas

13:40

Od

Zespół Protestowy

Koniec czasu protestowego w dniu 01.07.2019r. mija o godzinie 14:26

Komunikat nr. 4

Data

01.07.2019

Czas

23:03

Od

Komisja Regatowa

Punkt 2.4 Instrukcji Żeglugi otrzymuje brzmienie:
Wszystkie jachty startujące w regatach są zobowiązane przed wyjściem z portu do podpisania się na liście wyjścia (check out), a po zakończeniu wyścigów, w czasie protestowym, potwierdzić swój powrót do portu podpisując się na liście powrotu (check in). Lista dostępna będzie na terenie portu regat (namiot AZS Galion).

Niewykonanie każdego z tych obowiązków będzie skutkowało karą punktową w wysokości 5% ilości zgłoszonych jachtów zaokrągloną do pełnego punktu - minimum jeden punkt (check out do pierwszego wyścigu w danym dniu, check in do ostatniego wyścigu w danym dniu). [SP]

Komunikat nr. 4

Data

02.07.2019

Czas

09:09

Od

Komisja Regatowa

Section 2.4 of the Sailing Instruction is replaced by the following: all yachts competing in the regatta are required, before leaving the port, to sign on the exit list (check out), and after the end of races, during the protest time, confirm their return to the port by signing the return list (check in). The list will be available at the regatta port (AZS Galion tent).
Failure to perform each of these duties will result in a penalty of 5% of the number of registered boats rounded to the full point - a minimum of one point (check out to the first race on a given day, check in to the last race on a given day).

Komunikat

Data

02.07.2019

Czas

09:32

Od

Komisja Regatowa

lista startowa OPPA i OPPB

Komunikat nr. 2

Data

02.07.2019

Czas

09:44

Od

Komisja Regatowa

The standard penalty for violating the provisions of the Sailing Instructions marked with SP is 3 points.

Komunikat

Data

02.07.2019

Czas

14:14

Od

Inne

Odprawa trenerów klasy OPP o godzinie 14.30 w biurze regat przed sceną.

Komunikat nr. 6

Data

02.07.2019

Czas

15:08

Od

Zespół Protestowy

Koniec czasu protestowego w dniu 02.07.2019r. mija o godzinie 16:00

Komunikat

Data

02.07.2019

Czas

17:16

Od

Inne

Odprawa trenerów klasy OPP o godzinie 19.00 w biurze regat przed sceną.

Komunikat

Data

02.07.2019

Czas

18:15

Od

Komisja Regatowa

W dniu 3.07.2019 obowiązuje podział na grupy z 2.07.2019

Komunikat nr. 5

Data

02.07.2019

Czas

20:20

Od

Komisja Regatowa

1. Ze względu na dużą liczbę zgłoszonych jachtów (powyżej 80) rozdziela się klasę Laser 4.7 na flotę kobiet i flotę mężczyzn.
2. Zmienia się flagi klas na następujące:
Laser Standard - logo klasy na białym tle
Laser Radial - logo klasy na niebieskim tle
Laser 4.7 kobiet - logo klasy na zielonym tle
Laser 4.7 mężczyzn - logo klasy na żółtym tle
Niniejszy komunikat zmienia ZoR 1 oraz IŻ 8.

Komunikat nr. 5

Data

03.07.2019

Czas

08:41

Od

Komisja Regatowa

1. Due to the large number of registered yachts (over 80), the Laser 4.7 class is distributed on the women's fleet and the men's fleet.
2. The class flags are changed to the following:
Laser Standard- white flag with Laser logo
Laser Radial - blue flag with Laser logo
4.7 women's laser - green flag with Laser logo
4.7 men laser - yellow flag with Laser logo
This statement changes the provisions of NoR and the SI.

Komunikat

Data

03.07.2019

Czas

08:58

Od

Komisja Regatowa

On 03.07.2019, the division into groups from 02/07/2019 is valid in OPPB.

Komunikat

Data

03.07.2019

Czas

11:33

Od

Komisja Regatowa

Lista startowa: Laser Standard, laser Radial, Laser 4.7 Kobiety, Laser 4.7 Mężczyźni

Komunikat

Data

03.07.2019

Czas

13:33

Od

Komisja Regatowa

Zawodnik Adam Słodownik POL 213292 startujący w klasie laser Radial proszony jest o zgłoszenie się do biura regat.

Komunikat

Data

03.07.2019

Czas

16:19

Od

Zespół Protestowy

Kary z przepisu 42

Komunikat nr. 6

Data

03.07.2019

Czas

16:34

Od

Komisja Regatowa

Dotyczy punktu 20 Instrukcji Żeglugi Program Regat

W dniu 4.07.2019 czas pierwszego sygnału startu na akwenie B (klasa OPP) zostanie podany o godzinie 10.00

Komunikat nr. 7

Data

03.07.2019

Czas

16:37

Od

Zespół Protestowy

Koniec czasu protestowego w dniu 03.07.2019r. mija o godzinie 17:34

Komunikat nr. 6

Data

03.07.2019

Czas

16:42

Od

Komisja Regatowa

Applies to point 20 of the Sailing Instructions.

On 4.07.2019, the time of the first start signal on the area B (OPP class) will be given at 10.00

Komunikat nr. 7

Data

03.07.2019

Czas

17:37

Od

Zespół Protestowy

W dniu dzisiejszym, 03.07.2019, nie wpłynął żaden protest.

Komunikat

Data

03.07.2019

Czas

19:21

Od

Komisja Regatowa

Odprawa trenerów klasy OPP w dniu 04.07.2019 r. odbędzie się o godzinie 8.15 w biurze regat przy scenie.

Komunikat

Data

03.07.2019

Czas

21:40

Od

Komisja Regatowa

grupy OPPB na dzień 04-07-2019

Komunikat nr. 7

Data

04.07.2019

Czas

20:17

Od

Komisja Regatowa

Dotyczy punktu 8. Flagi Klas, typ trasy.

Sygnałem ostrzeżenia dla klasy Nautica 450 będzie biała flaga z logo klasy.

Komunikat nr. 8

Data

05.07.2019

Czas

08:47

Od

Komisja Regatowa

Dotyczy trasy wyścigu góra-dół dla klasy FD
L2 Start-1(LB)-2S/2P-1(LB)-2P(LB)-Meta
L3 Start-1(LB)-2S/2P-1(LB)-2S/2P-1(LB)-2P(LB)-Meta

Dotyczy trasy wyścigu dla klasy Finn i 420
Trasa Outer
Start-1(LB)-2(LB)-3(LB)-2(LB)-3(LB)-Meta

Komunikat

Data

05.07.2019

Czas

14:59

Od

Zespół Protestowy

Koniec czasu protestowego w dniu 05.07.2019r. dla trasy A mija o godzinie 15:16

Komunikat nr. 7

Data

05.07.2019

Czas

15:51

Od

Organizator

Zakończenie dla klasy Laser planowane jest na godzinę 16:15.

Komunikat

Data

05.07.2019

Czas

18:02

Od

Komisja Regatowa

Lista startowa : Finn, Nautica 450, Flying Dutchman, Snipe, 420.

Komunikat nr. 9

Data

05.07.2019

Czas

18:14

Od

Komisja Regatowa

Dotyczy punktu 20 Instrukcji Żeglugi Program Regat

Dla klasy Nautica 450 start do wyścigu w dniu 6.07.2019 planuje się na godzinę 10.00.

Komunikat

Data

05.07.2019

Czas

18:20

Od

Komisja Regatowa

Odprawa z zawodnikami w dniu 6.07.2019 odbędzie się o godzinie 8.45 w biurze regat przy scenie.

Komunikat nr. 10

Data

06.07.2019

Czas

17:24

Od

Komisja Regatowa

Dotyczy pkt.20 instrukcji żeglugi - program regat.

W dniu 07.07.2019 roku w klasach ORC, KWR i OPEN czas pierwszego sygnału startu planuje się na 10:30.

Komunikat

Data

06.07.2019

Czas

20:45

Od

Zespół Protestowy

Zestawienie protestów z dnia 06.06.2019r

Komunikat nr. 11

Data

07.07.2019

Czas

07:29

Od

Komisja Regatowa

Dotyczy punktu 7.4 Instrukcji żeglugi.

Znakiem zmiany trasy będzie pneumatyczna żółta boja w kształcie kuli .

Terminy zgłoszeń:

17 maj - 12 cze 2019

Open Bic

80 PLN - tradycyjny przelew bankowy, płatność online

17 maj - 12 cze 2019

Laser 4.7

90 PLN - tradycyjny przelew bankowy, płatność online

17 maj - 12 cze 2019

420
Europa
Finn
Laser Radial
Laser Standard
l’Equipe
OK-Dinghy

120 PLN - tradycyjny przelew bankowy, płatność online

17 maj - 12 cze 2019

505
HC-14

150 PLN - tradycyjny przelew bankowy, płatność online

17 maj - 12 cze 2019

Flying Dutchman

200 PLN - tradycyjny przelew bankowy, płatność online

17 maj - 12 cze 2019

HC-16
Micro
Nautica 450
Snipe

250 PLN - tradycyjny przelew bankowy, płatność online

17 maj - 12 cze 2019

Delphia 24 OD

300 PLN - tradycyjny przelew bankowy, płatność online

13 - 29 cze 2019

Open Bic

120 PLN - tradycyjny przelew bankowy, płatność na miejscu, płatność online

13 cze - 3 lip 2019

Laser 4.7

135 PLN - tradycyjny przelew bankowy, płatność na miejscu, płatność online

13 cze - 5 lip 2019

420
Europa
Finn
Laser Radial
Laser Standard
l’Equipe
OK-Dinghy

180 PLN - tradycyjny przelew bankowy, płatność na miejscu, płatność online

13 - 29 cze 2019

505
HC-14

225 PLN - tradycyjny przelew bankowy, płatność na miejscu, płatność online

13 cze - 5 lip 2019

Flying Dutchman

300 PLN - tradycyjny przelew bankowy, płatność na miejscu, płatność online

13 cze - 5 lip 2019

Nautica 450
Snipe

350 PLN - tradycyjny przelew bankowy, płatność na miejscu, płatność online

13 - 29 cze 2019

HC-16
Micro

375 PLN - tradycyjny przelew bankowy, płatność na miejscu, płatność online

13 - 29 cze 2019

Delphia 24 OD

450 PLN - tradycyjny przelew bankowy, płatność na miejscu, płatność online

17 maj - 12 cze 2019

B8 Race (ORC)
B8 Race (KWR)
B8 Race (OPEN)
B8 Race (ORC Double Handed)

200 PLN - tradycyjny przelew bankowy, płatność online

13 - 29 cze 2019

B8 Race (ORC)
B8 Race (KWR)
B8 Race (OPEN)
B8 Race (ORC Double Handed)

300 PLN - tradycyjny przelew bankowy, płatność na miejscu, płatność online

17 maj - 12 cze 2019

Nord Cup Classic (ORC)
Nord Cup Classic (KWR)
Nord Cup Classic (OPEN)

200 PLN - tradycyjny przelew bankowy, płatność online

13 cze - 6 lip 2019

Nord Cup Classic (ORC)
Nord Cup Classic (KWR)
Nord Cup Classic (OPEN)

300 PLN - tradycyjny przelew bankowy, płatność na miejscu, płatność online

7 cze - 6 lip 2019

Wyścig o Bursztynowy Puchar Neptuna

brak opłaty za wpisowe

1 - 2 lip 2019

OPP A
OPP B

135 PLN - tradycyjny przelew bankowy, płatność na miejscu, płatność online

Informacje:
 • Klasy:

  B8 Race (ORC)
  B8 Race (KWR)
  B8 Race (OPEN)
  Nord Cup Classic (ORC)
  Nord Cup Classic (KWR)
  Nord Cup Classic (OPEN)
  B8 Race (ORC Double Handed)
  Wyścig o Bursztynowy Puchar Neptuna
  420
  505
  Delphia 24 OD
  Europa
  Finn
  Flying Dutchman
  HC-14
  HC-16
  Laser 4.7
  Laser Radial
  Laser Standard
  l’Equipe
  Micro
  Nautica 450
  OK-Dinghy
  Open Bic
  OPP A
  OPP B
  Snipe

 • Termin:

  28 cze - 7 lip 2019

 • Miejsce:

  Gorki Zachodnie, Gdańsk, Polska

Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.